Apêl ar ran efeilliaid sydd yn 'gaeth adref' yn Llanelli

Catherine a Kirstie Fields

Mae mam i ddwy efaill sy'n dioddef o gyflwr prin ac yn teimlo'n gaeth yn eu cartref, yn apelio am gymorth i orffen adeiladu estyniad ar eu cyfer.

Mae Catherine a Kirstie Fields o Lanelli, sydd yn eu hugeiniau, yn dioddef o gyflwr prin iawn sy'n effeithio ar y cyhyrau ac yn golygu eu bod yn cael anawsterau siarad.

Mae'r ddwy yn gorfod defnyddio cadair olwyn ac mae eu mam, Lyn, wedi dweud wrth raglen Taro'r Post bod y ddwy yn gaeth yn y cartref ar hyn o bryd.

Fe wnaeth y ddwy gipio calonnau pobl dros Gymru ar ôl ymddangos ar raglen ddogfen 'Fy chwaer a fi' ar S4C yn 2013, wnaeth ennill gwobrau rhyngwladol.

'Styc yn un stafell'

Cafodd y cyflwr sy'n effeithio'r efeilliaid ei enwi ar eu holau, gan ei fod mor brin.

Mae Lyn Fields yn dweud bod tŷ'r teulu yn Llanelli yn rhy fach iddyn nhw ddygymod.

Dywedodd: "Mae'r merched ffili neud dim, ffili cal ffrindie draw… maen nhw'n styc yn un 'stafell.

"O ni wedi planno cael 21st nhw yn y stafell newydd llynedd… a chael parti iddyn nhw, ond ma' hwnna wedi mynd nawr.

"Fi 'di prynu couch a chelfi… ond fi 'di gorfod dodi hwnna i gyd yn storage nawr."

'Aros ac aros'

Dechreuodd y gwaith o adeiladu estyniad dair blynedd yn ôl, gan ddibynnu ar help gwirfoddolwyr.

Ond mae wedi bod yn anodd cynnal brwdfrydedd a nawr mae Lyn yn apelio am help i orffen y gwaith.

Nid yw'r merched yn gallu cerdded, a dywedodd eu mam bod byw yn yr ystafell wedi rhoi straen ar y teulu i gyd.

"Sdim lle i droi , mae popeth yn cau mewn," meddai.

"Bydde'r stafell newydd yn rhoi quality of life iddyn nhw, ni fel bod ni ar stop.

"Ni jyst yn aros ac aros."