Myfyriwr wedi lladd ei hun cyn clywed am dderbyn grant

John Clayton Image copyright Wales news service
Image caption Roedd John Clayton yn gwneud gwaith ymchwil ar y berthynas rhwng pysgota a'r anifeiliad sydd yn bwydo ar bysgod

Fe wnaeth myfyriwr ymchwil ladd ei hun ddyddiau yn unig ar ôl gofyn i'w brifysgol am grant caledi.

Roedd John Clayton, 41, yn astudio ar gyfer doethuriaeth mewn daearyddiaeth anifeiliaid ym Mhrifysgol Caerdydd, ond clywodd cwest fod y myfyriwr aeddfed yn wynebu trafferthion ariannol.

Cafodd gyfarfod â staff y brifysgol i ofyn am gymorth - ond dridiau yn ddiweddarach daeth heddlu o hyd iddo yn farw yn ei ystafell ymolchi.

Bu farw heb sylwi bod y brifysgol wedi derbyn ei gais am ragor o arian - ac y byddai'n ei dderbyn o fewn dyddiau.

Dioddef o iselder

Clywodd y cwest bod gan Mr Clayton, oedd yn briod a chanddo un plentyn, hanes o iselder a phoen meddwl, a'i fod yn dioddef o ddiffyg cwsg.

Ar 31 Hydref 2016, cafodd gyfarfod gyda staff y brifysgol i ofyn am ragor o arian, ac fe ddywedwyd wrtho y byddai'n cymryd rhyw wythnos i glywed nôl.

Cafodd y penderfyniad i ganiatáu'r grant ei wneud ar 2 Tachwedd, ac roedd disgwyl i lythyr gael ei anfon i Mr Clayton ddeuddydd yn ddiweddarach.

Ond ar 3 Tachwedd, daethpwyd o hyd iddo ar lawr ei ystafell ymolchi mewn pwll o waed, ac roedd nodyn hunaladdiad wedi ei adael ar ei wely.

"Roedd John yn amlwg yn ddyn meddylgar, craff a deallus," meddai'r crwner Phillip Spinney wrth gofnodi hunanladdiad.

"Roedd mewn trafferth ariannol ac wedi gwneud cais am grant caledi. Fe gymrodd John ei fywyd ei hun, a dyna oedd ei fwriad."