Canu a chanmol yr emynydd mawr

panty

Bydd Dechrau Canu Dechrau Canmol yn dathlu trichanmlwyddiant yr emynydd William Williams Pantycelyn ar ddydd Sul 12 Chwefror.

Mae'r gwasanaeth wedi ei recordio yn Eglwys Llanfair-ar-y-Bryn y yn Llanymddyfri lle mae Williams wedi ei gladdu.

Bydd yr Athro Wyn James o Brifysgol Caerdydd yn trafod bywyd a gwaith yr emynydd dylanwadol.

Yn y rhaglen, bydd perfformiadau gan y Tri Bariton a Chôr Bro Nest. Byddwn hefyd yn clywed rhai o'i emynau mwyaf poblogaidd o dan arweiniad Philip Watkins gyda Elaine Robbins ar yr organ.

Dechrau Canu Dechrau Canmol, S4C, Nos Sul, 12 Chwefror, 19:30