'Operation Snap' yn arwain at ddal bron i 60 o yrwyr

Operation Snap Image copyright HEDDLU'R GOGLEDD

Mae prosiect gan Heddlu'r Gogledd sydd yn annog gyrwyr i uwchlwytho tystiolaeth o yrwyr diofal a pheryglus wedi gweld bron i 60 o bobl yn cael eu herlyn am dorcyfraith ar y ffyrdd.

Yn ôl yr heddlu mae'r achosion sydd wedi eu cofnodi yn cynnwys gyrwyr yn mynd drwy olau coch, gyrru'n ddiofal neu'n ddisylw, cythraul gyrru a gyrru'n rhu agos at gefn cerbyd arall.

Ers lansio 'Operation Snap' yn yr Hydref mae heddluoedd o wledydd eraill fel Hong Kong ac Awstralia wedi cysylltu gyda Heddlu'r Gogledd.

Fel arfer mae'r gyrwyr sy'n cael eu dal yn cael cynnig cwrs ymwybyddiaeth gyrru, yn derbyn dirwy neu yn cael gorchymyn i ymddangos ger bron llys.

Mae'r Heddlu'n dweud fod y fideos sy'n cael eu hanfon atynt yn lleihau'r pwysau gwaith o orfod darparu adroddiadau ysgrifenedig ar gyfer y llys.

'Risgiau di-angen'

Dywedodd y Rhingyll John Roberts: "Rydym wedi gweld enghreifftiau o nifer o yrwyr yn pasio ceir eraill mewn ffordd beryglus.

"Yn aml mae'r gyrrwr car yn cymryd risgiau di-angen. Mae nifer sydd yn dangos cythraul gyrru wedi eu herlyn.

"Mae hyn er mwyn gwneud y ffyrdd yn fwy diogel ac rydym yn gobeithio bod Operation Snap yn atal pobl rhag cymryd risgiau di-angen ar y ffordd."