Cwtogi oriau agor pum canolfan ailgylchu ym Mhowys

Ailgylchu Image copyright AFP/Getty Images
Image caption Roedd y cabinet yn ystyried torri oriau'r canolfannau ailgylchu

Mae Cabinet Cyngor Powys wedi cytuno i gwtobi oriau agor pum canolfan ailgylchu gwastraff i dridiau'r wythnos mewn cyfarfod ddydd Mawrth, sydd yn ostyngiad o 50% yn y gwasanaeth.

Mae Cyngor Powys yn darparu pump o ganolfannau ar hyn o bryd - yn y Trallwng, y Drenewydd, Llandeglau ger Llandrindod, Aberhonddu ac Ystradgynlais. Yn y dyfodol bydd y canolfannau yn agor am dridiau'r wythnos.

Roedd y Cyngor wedi ystyried cau dau safle er mwyn arbed £700,000.

Ond yn ôl aelod y Cabinet dros wastraff ac ailgylchu, y Cynghorydd John Powell mae'r syniad yma bellach wedi cael ei wrthod yn dilyn ymgynghoriad gyda thrigolion lleol ac i leihau'r risg o daflu ysbwriel yn anghyfreithlon.

Fe wnaeth 882 o bobl ymateb i ymgynghoriad ar ddyfodol y canolfannau ac fe wnaeth deisebau a luniwyd yn y Trallwng, y Drenewydd ac Ystradgynlais ddenu cyfanswm o dros 5,300 o lofnodion.

Cau canolfannau yn y dyfodol?

Bu'r Cabinet hefyd yn trafod codi'r ffi am drwydded ailgylchu fasnachol o £150 i £200.

Ond fydd y mesurau yma ddim yn arbed £700,000 ac mae'n debygol y bydd yn rhaid i'r cyngor ailystyried cau rhai o'r safleoedd yn llwyr yn y dyfodol.

Y gofyniad statudol, yn ôl yr adroddiad oedd gerbron y Cabinet, yw cynnal dim ond un ganolfan yn y sir.

Image copyright Thinkstock
Image caption Mae rhai yn pryderu y bydd mwy o dipio anghyfreithlon os y bydd y canolfannau yn cau

Mae'r canolfannau yn cyfrannu tuag at gyfradd ailgylchu Powys o 59% - mae 19% o'r gyfradd yn deillio o'r canolfannau yma, sy'n derbyn nwyddau fel gwydr, metal a phlastig, sydd hefyd yn cael eu casglu o du allan i gartrefi yn wythnosol.

Ond hefyd mae'r canolfannau yn derbyn ac yn ailgylchu nwyddau mwy fel oergelloedd, ffyrnau, setiau teledu a charpedi.

Pryderon tipio

Mae Gareth Vaughan - cyn lywydd Undeb Amaethwyr Cymru - yn byw yn Nolfor ger y Drenewydd.

Mae'n dweud ei fod yn gweld matresi ac oergelloedd wedi'u gadael mewn cilfannau wrth ochr y ffordd yn eithaf aml, ac mae'n poeni am effaith y tipio anghyfreithlon ar ffermwyr.

"Pan fydd yr eitemau yma wedi'u gadael ar dir amaethyddol wedyn y tirfeddiannwr sydd yn gorfod talu er mwyn eu symud ac mae'n broblem sy'n cynyddu. A rhaid i chi edrych arno yng nghyd-destun cau'r canolfannau yma."

Mae Llywodraeth Cymru am i'r awdurdodau lleol ailgylchu 70% o'u gwastraff erbyn 2025, ac fe fydd cynghorau sydd yn methu'r targed o bosib yn cael dirwy.

Bydd y newid yn y gwasanaethau yn dibynnu ar benderfyniad y Cyngor llawn fydd yn cyfarfod yn hwyrach yn y mis.