Marc Clement
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cynllun iechyd: Angen cydweithio gyda chwmnïau preifat

8 Chwefror 2017 Diweddarwyd 14:58 GMT

Mae cynlluniau ar y gweill i drawsnewid gofal yn ne orllewin Cymru - a hynny wrth i benaethiaid iechyd ddweud nad oes modd parhau i ddarparu gwasanaethau ar yr un patrwm a'r hyn sydd wedi bodoli yn y gorffennol.

Partneriaeth rhwng Byrddau Iechyd Abertawe Bro Morgannwg, Hywel Dda a Phrifysgol Abertawe yw prosiect Arch.

Ymhlith y cynlluniau mae ehangu Ysbyty Treforys, sefydlu campws gwyddorau bywyd ac academi iechyd a llesiant.

Yr Athro Marc Clement - Is Lywydd Prifysgol Abertawe - sydd yn esbonio sut mae dylanwad y brifysgol yn allweddol wrth geisio cael y gwasanaeth iechyd a chwmnïau preifat i gydweithio'n agosach.