Ymchwilio i farwolaeth mewn melin bapur yn Sir y Fflint

UPM Shotton Image copyright Google

Mae ymchwiliad wedi dechrau ar ôl i ddyn farw mewn melin bapur yn Sir y Fflint.

Bu farw'r dyn yn warws ffibr UPM Shotton yng Nglannau Dyfrdwy, yn dilyn digwyddiad am 11:30 ddydd Llun.

Mae'r warws yn cael ei ddefnyddio i storio papur cyn ei ailgylchu.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod y dyn wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad gyda lori.

Mae'r safle bellach wedi cau er mwyn i'r heddlu a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ymchwilio a chyfweld tystion a staff.

Dywedodd y rheolwr cyffredinol, David Ingham: "Rydym yn anfon ein cydymdeimladau at deulu a chydweithwyr yr unigolyn.

"Byddwn yn darparu cefnogaeth i'r holl staff ac yn ymchwilio gyda'r holl bartïon oedd yn ymwneud a'r digwyddiad."