Dechrau datblygu fferm wynt Mynydd y Gwair ger Abertawe

fferm wynt
Image caption Argraff artist o'r fferm wynt fydd ar y safle ger Abertawe

Fe fydd y gwaith o ddatblygu fferm wynt mewn ardal o harddwch naturiol ger Abertawe yn dechrau'r wythnos hon, yn dilyn ymchwiliad cyhoeddus a gwrthwynebiad gan bobl leol.

Bydd tir comin Mynydd y Gwair ger Felindre yn gartref i fferm wynt 16 tyrbin, fydd yn cynhyrchu digon o bŵer ar gyfer tua 22,000 o gartrefi, medd cwmni ynni Innogy Renewables.

Mae'r cynllun wedi ei gymeradwyo gan Llywodraeth Cymru i ddatblygu yn dilyn yr ymchwiliad cyhoeddus.

Dywed y cwmni mai dyma brosiect ynni adnewyddadwy mwyaf Abertawe hyd yma.

Mae tri ymgynghoriad wedi eu cynnal yn sgil y prosiect, a hynny oherwydd gwrthwynebiad cryf gan bobl yn honni y byddai'r tyrbinau yn difetha harddwch yr ardal.

Yn wreiddiol, rhoddodd Cyngor Abertawe ganiatâd cynllunio i adeiladu'r fferm wynt yn 2013, ond fe wynebodd y prosiect nifer o rwystrau cyn cael ei gymeradwyo'n derfynol ym mis Gorffennaf y llynedd.

Dywedodd Tîm James, rheolwr prosiect Mynydd y Gwair: "Rydym yn falch iawn fod y gwaith ar fferm wynt Mynydd y Gwair yn dechrau, gyda chwmni Dawnus Construction Limited yn datblygu'r melinau.

"Mae'r prosiect hwn yn fuddsoddiad sylweddol yn ne Cymru ac fe edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda chwmnïau a chymunedau lleol."