Llys: Dyn wedi lladd Xixi Bi mewn ymosodiad 'milain'

Xixi Bi Image copyright Wales News Service
Image caption Roedd Xixi Bi yn wreiddiol o China ond roedd hi wedi derbyn llawer o'i haddysg yng Nghymru

Mae llys wedi clywed bod dyn 24 oed wedi lladd ei gariad mewn ymosodiad "milain" a "pharhaus" yng Nghaerdydd y llynedd.

Mae Jordan Matthews, o Heol Trelai yn y brifddinas, wedi cyfaddef dynladdiad Xixi Bi, 24, ond mae'n gwadu ei llofruddio.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd alwad 999 gan Mr Matthews ar 19 Awst, pan ddywedodd bod y ddau wedi ffraeo a'i fod "wedi ei tharo".

Honnodd Paul Lewis QC ar ran yr erlyniad bod Mr Matthews wedi "curo Ms Bi i farwolaeth yn ei chartref ei hun mewn ymosodiad milain a pharhaus arni".

'Cas iawn, iawn'

Clywodd y llys bod y cwpl wedi symud i mewn gyda'i gilydd ym mis Ebrill 2015.

Cafodd Ms Bi ei geni yn China, ond cafodd ei haddysg yng Nghymru ac roedd ar fin dychwelyd i'r brifysgol pan fu farw.

Image copyright Google
Image caption Bu farw Xixi Bi ym mis Awst mewn tŷ ar Heol Trelai yn Llandaf

Yn yr alwad 999 gafodd ei chwarae i'r llys, dywedodd iddo fod yn "gas iawn, iawn" i'w gariad ar ôl ffrae y noson gynt.

Roedd Mr Matthews yn crio yn ystod yr alwad, a dywedodd ei fod yn dioddef o Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

Cafodd Ms Bi ei chludo i Ysbyty Athrofaol Cymru wedi'r alwad ym mis Awst, ond doedd meddygon ddim yn gallu ei hachub.

Yn y gwrandawiad ddydd Llun, dywedodd Mr Lewis nad dyma'r unig ymosodiad gan Mr Matthews ar Ms Bi.

Dywedodd wrth y llys bod un cymydog yn "cofio clywed y diffynnydd yn gweiddi 'pam wyt ti'n gwneud i mi wneud y pethau yma? Dydw i ddim eisiau, ond mae'n rhaid i mi. Un diwrnod 'dwi'n mynd i dy ladd di'".

Honnodd bod y cymydog yna wedi clywed Ms Bi yn ymddiheuro.

'Ymosodiad difrifol'

Clywodd y llys hefyd bod Ms Bi wedi dioddef anafiadau dros ei hwyneb a'i chorff oedd yn awgrymu iddi ddioddef sawl ymosodiad.

Yn ogystal ag anafiadau newydd, oedd yn cynnwys gên oedd wedi ei dorri, roedd tystiolaeth o hen anafiadau oedd yn gwella.

Dywedodd Mr Lewis bod hwn yn "ymosodiad difrifol oedd yn cynnwys dwsinau o drawiadau".

Mae'r achos yn parhau.