Tyddewi - dinas fach sydd â breuddwydion mawr

Tyddewi Image copyright PA

Mae'r ddinas leiaf yng Nghymru a'r DU, Tyddewi, ar fin lansio cais er mwyn cael ei dewis fel Dinas Diwylliant y DU yn 2021.

Yn atyniad poblogaidd gydag ymwelwyr, mae tua 2,000 yn byw yn y ddinas yng ngogledd Sir Benfro.

Yn hanesyddol mae'n rhan o lwybr y pererinion, gyda dwy daith i Dyddewi yn cyfateb i un daith i Rufain.

Fe fydd cabinet Cyngor Sir Penfro yn trafod y cais ddydd Llun.

Mae'r ddogfen sydd wedi ei pharatoi er mwyn cefnogi'r cais yn dweud fod yna "hanes a threftadaeth gyfoethog i Dyddewi... a bod y ddinas yn ased anhygoel o ystyried ei maint".

Hefyd mae'n cyfeirio at Eglwys Gadeiriol fawreddog y ddinas oedd yn gartref i Nawddsant Cymru, Dewi Sant.

Mae'r cyngor yn awgrymu y dylai'r cais gynnwys ardal ehangach o ogledd Sir Benfro "er mwyn gallu elwa ar hunaniaeth ddiwylliannol gogledd Sir Benfro, er enghraifft yr iaith Gymraeg".

Mae disgwyl i'r Ddinas Diwylliant buddugol gael ei dewis erbyn Rhagfyr 2017.

Image caption Dywed y Cyngor y byddai'r cais yn cynnwys cymunedau eraill yng ngogledd y sir yn ogystal â Thyddewi