Cais i atal holi am hanes rhyw mewn achosion o dreisio

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
AS yn galw am newid cyfraith rheolau achosion treisio

Mae AS yn ceisio newid y drefn fel nad ydy dioddefwyr honedig mewn achosion o dreisio yn medru cael eu croesholi am eu hanes rhyw.

Bwriad mesur aelod preifat AS Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts, yw rhoi'r hyder i ddioddefwyr fynd at yr heddlu gyda'u stori.

Daw wedi i'r rheithgor yn ail achos Ched Evans gael yr hawl i glywed manylion am fywyd rhyw'r achwynydd.

Cafodd Llys y Goron Caerdydd Mr Evans, 28 oed, yn ddieuog o dreisio fis Hydref y llynedd.

Ar ôl yr achos, dywedodd y Twrnai Cyffredinol, Jeremy Wright, nad oedd hi'n "arferiad" i gyflwyno'r fath fanylion mewn achosion tebyg, ac fe gafodd adolygiad ei gyhoeddi i'r cyfreithiau sy'n gwarchod dioddefwyr honedig mewn achosion o dreisio.

Image copyright Getty Images
Image caption Fe ddenodd achos Ched Evans, ble gafodd tystiolaeth am hanes rhyw yr achwynydd ei ddefnyddio, sylw mawr yn y cyfryngau

Dywedodd Ms Saville Roberts bod y defnydd o hanes rhyw fel tystiolaeth yn gwneud dioddefwyr yn llai parod i adrodd eu stori.

"Mae 'na gyfraith yn ei le ond mae o'n 18 oed erbyn rŵan," meddai.

"Mae 'na bryder bod yr amod yn y ddeddf, oedd i fod i warchod dioddefwyr rhag cael eu hymholi am eu hanes rhyw, bellach yn cael ei ddefnyddio yn llawer amlach na'r bwriad.

"Ac hefyd bod y broses sydd i fod i roi cyfle i bobl baratoi dadleuon yn erbyn defnyddio'r hanes 'ma yn eu herbyn nhw hefyd yn cael ei anwybyddu ar adegau."

Bydd y mesur, sydd wedi derbyn cefnogaeth trawsbleidiol, yn cael ei gyflwyno yn Nhŷ'r Cyffredin ddydd Mercher.