Dau wedi marw mewn gwrthdrawiad yn Sir Benfro

B4314 Image copyright Google

Mae dau berson wedi marw mewn gwrthdrawiad un car yn Sir Benfro.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad tua 1:25 fore Sul ar y B4314 ger Arberth, ar y gyffordd â'r lôn tua Llan-mill a Llanbedr Efelfre.

Bu farw'r dyn oedd yn gyrru'r car a dynes oedd yn teithio yn y cerbyd.

Cafodd dyn arall ei gludo i Ysbyty Glangwili, ble mae mewn cyflwr difrifol ond sefydlog.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio ar unrhyw un welodd y digwyddiad, neu oedd yn teithio ar y ffordd rhwng 1:15 a 1:25 i gysylltu â nhw.