Apêl wedi i ddynes farw mewn gwrthdrawiad ger Llandudno

arwydd heddlu

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth wedi i ddynes yn ei 60au farw mewn gwrthdrawiad un car ger Llandudno, Conwy, ddydd Gwener.

Roedd y ddynes yn deithiwr mewn car wnaeth wyro mewn i gae oddi ar Lôn Gloddaeth ar bwys pentre' Glanwydden rhwng 17:30 a 21:30.

Bu farw yn y fan a'r lle.

Cafodd dynes arall - gyrrwr y Renault Clio du - ei chludo i'r ysbyty yn Stoke gydag anafiadau difrifol, ond does dim perygl i'w bywyd.

Mae'r heddlu yn galw ar yrrwr fan oedd wedi ei pharcio gerllaw i gysylltu â nhw.

"Rydyn ni'n deall bod fan fach neu gerbyd tebyg i SUV wedi cael ei weld wedi'i barcio ar y gwair ar Lôn Gloddaeth yn agos i leoliad y digwyddiad", meddai'r Sarjant Nikki Grimes-Williams o Uned Ffyrdd Heddlu'r Gogledd.

"Dwi'n apelio ar yrrwr y cerbyd hwn neu unrhyw deithwyr i gysylltu â ni."