Dyn yn ennill iawndal gan Network Rail wedi problemau chwyn

llysiau'r dial
Image caption Yr olygfa o ffenestr Mr Waistell

Mae perchennog tŷ sydd wedi ei effeithio gan blanhigyn llysiau'r dial ar dir rheilffordd cyfagos wedi ennill iawndal gan Network Rail.

Mae Robin Waistell yn dweud nad oedd e'n gallu gwerthu ei eiddo oherwydd bod y corff rheilffordd wedi anwybyddu ceisiadau i fynd i'r afael â'r planhigyn - Japanese Knotweed yn Saesneg - tu ôl i'w gartref ym Maesteg.

Mae'r achos, wnaeth bara pedair blynedd, yn cael ei ystyried yn achos prawf ar gyfer sefyllfaeoedd ble mae planhigion ar dir rheilffordd yn effeithio ar eiddo cyfagos.

Dywedodd Network Rail y byddan nhw'n "adolygu'r dyfarniad yn fanwl".

Costau cyfreithiol

Y gred yw bod Network Rail wedi methu cael caniatâd ar unwaith i apelio yn erbyn y dyfarniad.

Mae'r corff, sy'n gyfrifol am weinyddu isadeiledd rheilffordd y DU, yn wynebu costau cyfreithiol hyd at swm chwe ffigwr ar ôl colli'r achos yng Nghaerdydd.

Fe symudodd Mr Waistell, 70 oed, i'r eiddo o Sbaen ar ôl i'w wraig farw.

Roedd wedi gobeithio dychwelyd i'r haul, ond methodd werthu'r eiddo oherwydd bod y planhigion yn tyfu ar dir Network Rail gerllaw, ac fe ofynnodd am iawndal o £60,000 am werth ei dŷ gwympo.

Fe ddyfarnwyd £15,000 iddo, gyda thraean o hynny yn mynd i warantu rhaglen i fynd i'r afael â'r planhigyn.

'Siom' am y swm

Dywedodd Mr Waistell wrth BBC Radio Wales ei fod "yn falch o'r dyfarniad, ond yn siomedig gyda'r swm."

Fe ddywedodd llefarydd ar ran Network Rail: "Rydym yn ymwybodol o'r canlyniad yn yr achos hwn ac ar hyn o bryd rydym yn adolygu'r dyfarniad yn fanwl."

Daethpwyd o hyd i lysiau'r dial am y tro cyntaf yn y gwyllt yng Nghymru yn yr 1880au, a hynny ym Maesteg, ond nawr mae'r planhigyn yn gyffredin ledled y DU ac yn achosi problemau i nifer o adeiladau.

Yn 2015, fe benderfynodd gweinidogion y DU y byddai rhaglen £1.5bn i gael gwared o'r planhigyn yn "rhy ddrud".