Rhybudd tywydd ar gyfer 13 ardal yng Nghymru

Y Swyddfa Dywydd Image copyright Y Swyddfa Dywydd

Mae rhybudd melyn o rew wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer 13 ardal awdurdod lleol yng Nghymru ddydd Sadwrn.

Fe rybuddiodd y Swyddfa Dywydd y bydd rhew yn ffurfio dros nos a allai arwain at amodau gyrru anodd ar rai ffyrdd, yn ogystal ag amodau llithrig ar balmentydd.

Mae'r rhybudd yn ei le o 01:00 tan 10:00.

Mae'r rhybudd yn cynnwys ardaloedd Blaenau Gwent, Pen-y-bont, Caerffili, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Gwynedd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Castell-nedd Port Talbot, Casnewydd, Sir Benfro, Powys a Rhondda Cynon Taf.