Cwmnïau Almaenig yng Nghymru yn ofni costau Brexit

Bernd Atenstaedt
Image caption Mae cwmnïau Almaenig yn awyddus i aros yn y DU, medd Bernd Atenstaedt, ond fe allai hynny newid

Mae'r corff sy'n cynrychioli cwmnïau Almaenig ym Mhrydain wedi dweud wrth BBC Cymru fod ganddo bryderon ynglŷn â thrafodaethau Brexit.

Yn ôl German Industry UK, dydy cwmnïau ddim yn hapus â'r syniad o orfod talu costau uwch pan fydd y DU yn gadael y farchnad sengl.

Mae'r corff yn cynrychioli penaethiaid 250 o gwmnïau Almaenig - fel BMW, Siemens a DHL - sy'n cyflogi 250,000 o bobl.

Yng Nghymru mae yna 90 o gwmnïau, sy'n cyflogi dros 12,000.

Dywedodd pennaeth y corff, Dr Brent Atenstaet wrth raglen Sunday Politics Wales fod yna bryderon am gostau ychwanegol o adael ardal masnachu di-dreth a di-doll y farchnad sengl.

'Dim syniad'

Mae wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog, Theresa May yn gofyn iddi ystyried anghenion cwmnïau tramor wrth iddi baratoi am drafodaethau gadael yn UE.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod yr Almaenwyr yn "fuddsoddwyr pwysig yng Nghymru sy'n cyflogi mwy na 12,000 ar draws 90 o gwmnïau".

Mae Airbus, er enghraifft - sydd â'r Almaen a Ffrainc fel y cyfranddalwyr mwyaf ar y cyd - yn cyflogi 5,000 o bobl yng Nghymru, ac mae cwmni teithio Arriva yn cyflogi 2,600.

Dywedodd Dr Atenstaedt: "Bellach mae gennym nifer o heriau.

"Does gennym ddim syniad ar hyn o bryd beth sy'n mynd i ddigwydd unwaith y bydd y DU yn dechrau trafodaethau ym Mrwsel... unwaith y bydd Erthygl 50 yn cael ei danio go iawn ym mis Ebrill.

"Rydym wedi ystyried yr amryw bosibiliadau - cynnydd enfawr mewn costau i ni efallai - a dydyn ni ddim yn hapus."

Image copyright Getty Images
Image caption Mae gan Airbus ganolfan fawr ym Mrychdyn, Sir y Fflint

Awyddus i aros

Ychwanegodd bod busnesau o'r Amlaen yn awyddus iawn i aros yn y DU, ond y gallai hynny newid yn y dyfodol.

"Yn amlwg mae'n rhaid i ni ystyried beth fydd pen draw hyn," meddai.

"Os fydd costau'n cynyddu'n aruthrol, efallai y bydd rhaid i ni ystyried a yw'n werth i ni barhau yn y DU.

"Fe fyddwn i'n dweud ar hyn o bryd nad ydw i wedi clywed am unrhyw fusnes Almaenig yn y DU yn dweud eu bod yn bendant yn gadael y DU.

"Fe fyddwn ni'n aros i glywed canlyniad y trafodaethau pan fydd Erthygl 50 yn cael ei danio, ac yna'n gwneud penderfyniad am y dyfodol."

Image copyright PA
Image caption Mae cwmni teithio Arriva yn un o'r cyflogwyr Almaenig mwyaf yng Nghymru

Mae German Industry UK wedi ysgrifennu at Theresa May a Carwyn Jones yn amlinellu eu pryderon.

Mae'r llythyr yn amlinellu'r meysydd sy'n destun pryder iddyn nhw ynglŷn â Brexit, gan gynnwys:

  • Graddfa newid arian anghyson;
  • Rhwystrau newydd o safbwynt trethi masnach;
  • Taliadau newydd i gwsmeriaid;
  • Rheolau gwahanol;
  • Ail-drefnu cadwynau cyflenwi;
  • Newidiadau i drefn gyllido cwmnïau.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Yn 2015-16, cwmnïau o'r Almaen oedd yr ail fuddsoddwyr mwyaf yng Nghymru, gan greu a diogelu mwy na 1,500 o swyddi.

"Ar y llaw arall, mae 67% o allforion Cymru yn mynd i Ewrop gyda chwarter ein hallforion yn mynd yn uniongyrchol i'r Almaen.

"Mae'n hanfodol felly i ni gadw mynediad llawn, heb drethi, i 500,000 o gwsmeriaid y farchnad sengl ar ôl i'r DU adael yr UE."

Mae rhaglen Sunday Politics Wales yn cael ei darlledu ar BBC One Wales am 11:00 ddydd Sul, 5 Chwefror.