Apêl i godi £250,000 i drwsio llwybrau Eryri

Mynydd
Image caption Mae cynnydd wedi bod yn nifer yr ymwelwyr yn ardal Eryri

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dechrau apêl heddiw i godi £250,000 er mwyn atgyweirio llwybrau a diogelu cynefinoedd yn Eryri.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn gyfrifol am 58,000 o erwau o dir yn Eryri ac maen nhw yn awyddus i bawb allu mynd yno i fwynhau'r golygfeydd a'r bywyd gwyllt.

Ond ers 2007 mae nifer yr ymwelwyr sy'n cerdded i ben yr Wyddfa wedi dyblu, a bellach mae 450,000 yn defnyddio'r llwybrau bob blwyddyn gyda'r canlyniad fod angen arian sylweddol i'w trwsio a'u cynnal.

Ar gyfartaledd mae'n costio £180 i adeiladu un metr o lwybr, gan fod angen cludo'r holl ddeunyddiau i fyny'r mynydd ac wedyn mae angen nerth bôn braich i gario a gosod y cerrig yn eu lle er mwyn trwsio'r llwybrau.

Image caption Yn ôl Rhys Thomas mae'r gwaith o adfer y llwybrau yn gostus

Dywedodd ceidwad yr ymddiriedolaeth yn Eryri, Rhys Thomas: "Y broblem ydy fod mwy a mwy o bobol yn dod i Eryri i fwynhau'r golygfeydd prydferth sydd yma.

"Ond mae'r cynnydd yn nifer yr ymwelwyr a'r glaw trwm rydan ni'n ei gael yn Eryri yn golygu fod yna erydiad yn digwydd ar y llwybrau.

"Fel mae rhywun yn cerdded ar dir gwlyb fel hyn, mae o'n cnoi i mewn i'r pridd a'r llysdyfiant ac wedyn mae'r dŵr yn golchi'r pridd i ffwrdd.

"Mae'r gwaith sydd angen ei wneud yn costio llawer iawn o arian a dyna pam mae'r ymddiriedolaeth angen codi miloedd o bunnau i'n galluogi ni i wneud y gwaith cyn gynted â phosib."

Mae'r actor Mathew Rhys yn cefnogi'r ymgyrch: "Rwy'n caru Eryri yn angerddol, ac mae'r cariad yna yn fy nghadw mewn cysylltiad â'r ardal tra rydw i ffwrdd yn gweithio.

"Mae angen cydbwysedd rhwng pobl a byd natur, ac mae cadw'r cydbwysedd yna yn golygu fod cyrff fel yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol angen arian i ddiogelu'r ardaloedd hyn fel y gall pawb ddod yma i'w mwynhau."