Cyhoeddi mwy na 250 o swyddi newydd yn ne Cymru

canolfan alwadau Image copyright Getty Images
Image caption Bydd 100 o swyddi'n cael eu creu mewn canolfan alwadau yn Abertawe

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd mwy na 250 o swyddi newydd yn dod i dde Cymru.

Bydd y swyddi gyda phedwar cwmni, gyda 100 ohonyn nhw mewn canolfan alwadau BT yn Abertawe.

Daw'r newyddion ddyddiau'n unig ar ôl i Gymru fethu â sicrhau buddsoddiad mawr gan Boeing UK i adeiladu canolfan rhagoriaeth a chreu 1,500 o swyddi.

Mae'r cyhoeddiad yn rhan o'r hyn mae Llywodraeth Cymru'n ei alw'n "wythnos swyddi".

Y 256 swydd newydd

  • BT: 100 o swyddi yn Abertawe;
  • Siltbuster: 66 o swyddi yn Nhrefynwy;
  • BBI: 50 o swyddi yng Nghrymlyn, Caerffili;
  • SPC: 40 o swyddi yn y Rhondda.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates: "Mae'r swyddi yn y pedwar cwmni'n brawf o waith caled Llywodraeth Cymru y tu ôl i'r llenni i gefnogi busnesau a'u helpu i symud i Gymru neu i ddiogelu neu ehangu eu gweithgareddau yma.

"Mae economi Cymru wedi cymryd camau aruthrol ymlaen yn y blynyddoedd diwethaf gyda bron mwy o bobl nag erioed mewn gwaith a chyfradd cyflogaeth sydd wedi tyfu'n fwy na chyfartaledd y DU yn y 12 mis diwethaf.

"Rydym yn gweithio'n galed i gynnal y momentwm hwn ac i ddiogelu a denu swyddi o ansawdd i gymunedau ym mhob rhan o'r wlad."

'Y ddau olaf'

Mae'r sector awyrennau yn flaenoriaeth i'r llywodraeth ac fe gyfaddefodd Mr Skates y byddai wedi hoffi ennill y buddsoddiad gan Boeing UK.

Er i Faes Awyr Caerdydd ddod yn agos at y brig, fe benderfynodd y cwmni y byddai'r swyddi a'r buddsoddiad yn cael eu lleoli yn Wiltshire.

"Roedden ni yn y ddau olaf", meddai. "Ond mae'r ffaith ein bod wedi cyrraedd y ddau olaf yn dangos ein bod ni ar y blaen i ran fwyaf o'n cystadleuwyr yn y sector."