Cwest: 'Gall chwistrell fod wedi cyfrannu' at farwolaeth

Darran Hunt Image copyright Llun teulu

Mae rheithgor wedi cyhoeddi rheithfarn naratif mewn cwest i farwolaeth dyn yn Llanelli yn 2015.

Bu farw Darran Hunt, 36, wedi iddo dagu ar fag o gyffuriau wrth gael ei arestio gan yr heddlu ar 8 Chwefror 2015.

Mae rhan o'r rheithfarn yn dweud: "Bu farw Darran Hunt o ganlyniad i rwystr iddo anadlu oherwydd presenoldeb deunyddiau allanol.

"Gallai'r defnydd o chwistrell bupur a'r cysylltiad corfforol cryf ar Mr Hunt wedi hynny fod wedi cyfrannu at y farwolaeth."

Mae'r crwner wedi dod â'r achos i ben am y tro, ac fe fydd yn cyhoeddi unrhyw argymhellion ar ddyddiad i'w bennu.

Ffeithiau'r achos

Roedd Heddlu Dyfed Powys wedi bod yn ceisio chwilio Mr Hunt, oedd yn ddi-waith ac wedi'i gofrestru fel rhywun oedd yn gaeth i gyffuriau, yn ardal Sunken Gardens y dref.

Roedden nhw'n ei amau o fod â chyffuriau yn ei feddiant, ond fe wnaeth e wrthsefyll eu hymdrechion ac fe'i welwyd yn rhoi "paced o bowdr gwyn" yn ei geg.

Yn ddiweddarach daeth i'r amlwg bod y paced yn 8cm o hyd, ac yn cynnwys cymysgedd o gyffuriau gan gynnwys canabis.

Er gwaethaf ymdrechion yr heddlu a pharafeddygon i achub Darran Hunt, bu farw yn y fan a'r lle ar ôl tagu ar y paced.

Yn y cwest gofynnwyd wrth y rheithgor am ystyried a oedd ffactorau eraill wedi cyfrannu at ei farwolaeth, megis defnydd yr heddlu o chwistrell bupur yn ei wyneb, ac ymdrechion swyddogion i'w reoli.

Clywodd y cwest hefyd am yr hyfforddiant sy'n cael ei roi i swyddogion ynglŷn â sut i ddelio â charcharor sy'n tagu.

Mae'r hyfforddiant yn berthnasol nid yn unig i swyddogion Heddlu Dyfed Powys, ond i'r holl luoedd heddlu yng Nghymru a Lloegr.

'Methu Darran yn ofnadwy'

Mewn datganiad, dywedodd teulu Mr Hill bod "gwagle peryglus" yn hyfforddiant yr heddlu wrth ddelio gyda phobl sy'n rhoi rhywbeth yn eu ceg.

Ychwanegodd y datganiad: "Rydyn ni'n falch bod y crwner yn cymryd camau i fynd i'r afael â'r mater yn genedlaethol...

"Rydyn ni'n methu Darran yn ofnadwy ac yn gobeithio y bydd gwersi yn cael eu dysgu o'i farwolaeth fel nad yw unrhyw deulu yn yr un sefyllfa drist."