Gollwng cyhuddiadau rhyw yn erbyn dynes o'r UDA

Llys y goron Yr Wyddgrug

Mae cyhuddiadau yn erbyn dynes o'r Unol Daleithiau, oedd wedi ei chyhuddo o deithio i ogledd Cymru i gyflawni trosedd rhyw, wedi eu gollwng.

Fe wnaeth Christine Lacson Abad, 27 o Ogledd Carolina, ymddangos yn Llys Ynadon Sir y Fflint yn yr Wyddgrug ym mis Ionawr.

Roedd hi wedi ei chyhuddo o drefnu trosedd rhyw yn erbyn plentyn, cymell plentyn 15 oed o ardal Wrecsam, a dau gyhuddiad o gyffwrdd yn rhywiol.

Ddydd Gwener, dywedodd Gwasanaeth Erlyn y Goron nad oedd yr achos yn parhau yn sgil adolygiad pellach.