Llywodraeth yn rhoi 'pwysau' ar lobïwyr, medd corff PAC

Daran Hill
Image caption Dywedodd Daran Hill bod aelodau wedi teimlo pwysau am yr hyn oedd yn cael ei ddweud yn gyhoeddus

Mae corff sy'n cynrychioli lobïwyr wedi honni bod Llywodraeth Cymru wedi gofyn i ymgyrchwyr beidio â dweud pethau nad ydyn nhw'n cytuno â nhw.

Dywedodd Daran Hill o Public Affairs Cymru (PAC) bod rhai aelodau yn wynebu "pwysau" gan y llywodraeth.

Mae'r corff yn bennaf yn cynrychioli lobïwyr sy'n gweithio yn y sectorau gwirfoddol ac elusennol.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod "bob tro yn gweithredu'n gywir".

'Pryder' am achosion diweddar

Y gred yw bod esiamplau'n cynnwys gofyn i ddatganiadau i'r wasg gael eu byrhau, ac i beidio lansio adroddiadau yn gyhoeddus.

Dywedodd Mr Hill, swyddog polisi gyda PAC a chyfarwyddwr cwmni materion cyhoeddus Positif, bod aelodau wedi "rhoi esiamplau o deimlo bod pobl o fewn Llywodraeth Cymru wedi, er nid yn gyson, rhoi ychydig o bwysau arnyn nhw o ran beth oedd yn cael ei ddweud neu ei wneud yn gyhoeddus".

"Mae'n dod yn broblem pan mae'r hyn mae un ochr yn ei ofyn amdano yn cael effaith negyddol ar yr ochr arall mewn rhyw ffordd."

Ychwanegodd y byddai'r problemau hefyd yn bodoli pe bai lobïwyr yn gwneud yr un peth i lywodraeth neu swyddogion.

Mewn tystiolaeth i bwyllgor y Cynulliad ar lobïo, dywedodd PAC: "Weithiau mae lobïwyr yn cael eu lobïo, boed hynny gan swyddogion, ymgynghorwyr arbenigol neu wleidyddion."

Er yn derbyn bod hynny'n rhan o'r byd gwleidyddol, dywedodd PAC bod "pryder" am achosion diweddar ble mae "lobïwyr ac ymgyrchwyr wedi cael ceisiadau i ailfeddwl safbwyntiau neu i beidio dweud rhai pethau nad yw Llywodraeth Cymru yn cytuno â nhw".

Llywodraeth yn 'agored'

Dywedodd y Ceidwadwyr Cymreig bod angen "mwy o dryloywder" mewn gwleidyddiaeth yng Nghymru, yn enwedig i "rôl ymgynghorwyr arbenigol Llywodraeth Lafur Cymru".

Dywedodd AC Plaid Cymru, Neil McEvoy bod yr honiadau yn rhai "difrifol" a bod angen ymchwiliad llawn.

Mae'r pwyllgor safonau yn ymchwilio i weld os oes angen rheolau llymach ar lobïo.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod y llywodraeth "bob tro yn gweithredu'n gywir gyda chyrff a grwpiau i sicrhau bod datblygiad polisïau a deddfwriaeth o'r safon uchaf".

Ychwanegodd: "Mae'r gwaith yn cael ei wneud yn agored a chyda pharch."