CPD Y Bala wedi 'synnu' ar ôl derbyn arian Euro 2016

David Artell Image copyright Rex Features
Image caption Er na chafodd Gibraltar yr ymgyrch orau, roedd yn ddigon i sicrhau swm ariannol parchus i CPD Y Bala

Mae prif weithredwr clwb pêl-droed Tref Y Bala wedi cyfaddef ei fod "wedi synnu" ar ôl i'r clwb dderbyn £18,000 oherwydd bod un o'u chwaraewyr wedi cynrychioli Gibraltar.

Ddydd Iau fe gyhoeddodd UEFA restr o 641 clwb oedd wedi rhannu €150m (£128m) rhyngddyn nhw am i'w chwaraewyr ymddangos yn rowndiau rhagbrofol a therfynol Euro 2016.

Fe dderbyniodd Y Bala €21,067 (£17,942), a hynny am fod eu hamddiffynnwr David Artell wedi cynrychioli Gibraltar bump o weithiau.

"Dydi o ddim yn sefyllfa arferol i glwb o'n maint ni," cyfaddefodd y prif weithredwr, Nigel Aykroyd.

"Mae'n reit brin ac yn swm neis iawn o arian i'w gael. Mae croeso mawr iddo, rydan ni'n buddsoddi yn y tîm a buddsoddi yn safon y cyfleusterau ym Maes Tegid."

'Bonws neis'

Fe wnaeth Artell, sydd bellach yn reolwr ar Crewe Alexandra, ymuno â'r Bala o Wrecsam yn 2014.

Yn ystod ei gyfnod ym Maes Tegid fe chwaraeodd mewn pum gêm ragbrofol dros Gibraltar.

"Doedden ni ddim yn ymwybodol pan wnaethon ni arwyddo Dave y byddai'n cael ei alw i'r tîm rhyngwladol. Fe ddaeth o fel tipyn o syndod i ni," meddai Aykroyd.

"Mae'n bonws neis i ni. Yn anffodus does gennym ni ddim rhagor o chwaraewyr o Gibraltar, ond rydyn ni'n taflu'r rhwyd yn bellach rŵan."

Yn ogystal â'r Bala, cafodd Abertawe €1.3m (£1.1m) a Chaerdydd €392,000 (£338,000) am ymddangosiadau eu chwaraewyr hwythau yng ngemau Euro 2016.