Rhybudd am wyntoedd 70 milltir yr awr yn y de-ddwyrain

car ar goeden Image copyright Heddlu Dyfed Powys
Image caption Cafodd tair dynes eu cludo i'r ysbyty wedi i goeden gwympo ar eu car nos Iau

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi rhybuddio y gallai gwyntoedd o hyd at 70 milltir yr awr daro de-ddwyrain Cymru ddydd Gwener.

Dywedodd y gallai'r tywydd amharu ar drafnidiaeth, gyda'r posibilrwydd o lifogydd hefyd.

Mae'r rhybudd melyn am wyntoedd cryfion mewn grym ar gyfer Bro Morgannwg, Caerdydd, Casnewydd a Sir Fynwy.

Mae mewn grym o 11:00 ddydd Gwener nes bore Sadwrn, ond mae disgwyl mai de Lloegr fydd yn cael ei tharo waethaf.

Mae'r RNLI hefyd wedi rhybuddio pobl rhag mynd yn rhy agos at yr arfordir, gan ddweud bod tonnau'n gallu bod yn arbennig o beryglus yn ystod storm.

Trafferthion nos Iau

Fe wnaeth y tywydd garw effeithio ar drafnidiaeth ar draws Cymru nos Iau yn ogystal.

Cafodd tair dynes eu hanafu ar ôl i goeden ddisgyn ar eu car ar y B4314 yn Arberth yn Sir Benfro.

Fe wnaeth coed hefyd ddisgyn ar yr A485 yn Llanilar, Ceredigion, yr A4075 yn Yerbeston, Sir Benfro a'r A470 yn Aberhonddu.