Yfed a gyrru ar ei lefel isaf ers o leiaf 14 mlynedd

Prawf anadl Image copyright PA

Mae gyrwyr yng Nghymru yn "cael y neges o'r diwedd" am yfed a gyrru, wrth i nifer y bobl sy'n methu neu'n gwrthod prawf anadl ostwng i'w lefel isaf ers o leiaf 14 mlynedd.

Mae ffigyrau diweddaraf y Swyddfa Gartref yn dangos bod 4,800 o bobl yng Nghymru wedi cael eu dal yn yfed a gyrru yn 2015.

Mae'r niferoedd wedi gostwng am y tair blynedd diwethaf, ers iddo fod ar ei uchaf - 7,900 - yn 2012.

Dyma'r tro cyntaf i'r ffigwr fod yn llai na 5,000 ers i gofnodion ddechrau cael eu cadw 14 mlynedd yn ôl, ond mae elusen Brake yn galw am ostwng y terfyn yfed a gyrru.

'Ychydig o adnoddau'

Dywedodd Lucy Amos o'r elusen diogelwch ar y ffyrdd: "Mae'r ystadegau yma'n dangos bod pobl yn cael y neges o'r diwedd nad ydyn nhw'n gallu yfed unrhyw faint o alcohol cyn mynd y tu ôl i'r llyw.

"Ond er y gostyngiad yn nifer y gyrwyr sy'n methu neu'n gwrthod prawf anadl ar ffyrdd Cymru, mae mwy o waith i'w wneud.

"Gyda niferoedd heddlu traffig yn gostwng, mae'n gadael ychydig iawn o adnoddau i'r rheiny sy'n ceisio dal pobl sy'n torri'r gyfraith."

Profion anadl wedi'u methu yn 2015:

  • Heddlu Gogledd Cymru - 1,700
  • Heddlu Dyfed Powys - 1,000
  • Heddlu Gwent - 400
  • Heddlu De Cymru - 1,800

Gostwng y terfyn?

35 microgram o alcohol ym mhob 100 mililitr o anadl yw'r terfyn yfed a gyrru yng Nghymru a Lloegr, ond 22 microgram yw'r terfyn yn Yr Alban.

Mae Ms Amos yn credu y dylai gweddill y DU ddilyn esiampl Yr Alban gan ostwng y terfyn.

"Mae yfed a gyrru yn parhau'n un o'r peryglon mwyaf ar ein ffyrdd, ac er ein bod yn croesawu'r gostyngiad, mae Brake yn galw ar Lywodraeth y DU i sicrhau bod Cymru a Lloegr yn dilyn esiampl y terfyn yfed a gyrru is sydd yn Yr Alban."