Cynllun i greu fflatiau gwyliau yn waliau Caernarfon

porth mawr Image copyright Google
Image caption Mae adeiladau Porth Mawr wedi bod yn wag ers yr 1960au

Mae cynlluniau wedi eu cyflwyno gan Cadw i droi tyrrau ger y mynediad i hen dref Caernarfon yn fflatiau gwyliau.

Dydi mynediad Porth Mawr, sydd o'r 13eg Ganrif, ddim yn cael ei ddefnyddio bellach, ond honno oedd prif fynediad yr hen dref yn y canol oesoedd.

Dywedodd llefarydd ar ran Cadw: "Rydyn ni'n gobeithio y bydd y prosiect cyffrous hwn yn rhan o gynllun adfywio ehangach gwerth miliynau o bunnau sydd yn digwydd yng Nghaernarfon, gan hybu ei Statws Treftadaeth Byd.

"Bydd y cynlluniau yn ychwanegu at ein cynnig amrywiol ac unigryw i ymwelwyr, gan gynorthwyo mwy o bobl nac erioed i fwynhau safleoedd gwych Cadw a chofleidio treftadaeth gyfoethog Cymru."

Dywedodd cwmni Donald Insall Associated, sydd wedi gwneud asesiad o'r cynlluniau, mai'r bwriad oedd "addasu ac ail-ddefnyddio'r strwythur mewn modd sensitif".

Yr un cwmni gafodd ei ddefnyddio gan Cadw i ddatblygu'r ganolfan ymwelwyr newydd yng Nghastell Caernarfon.

Mae disgwyl i'r cynlluniau gynnwys addasu tŵr y de yn ddwy fflat, gyda mynediad i deras ar y to, a throi tŵr y gogledd yn fynediad at waliau'r dref.