Disgyblion ysgol gynradd yn clywed am farwolaeth pennaeth

Ysgol Albert Image copyright Wales News Service

Cafodd rhieni a disgyblion mewn ysgol gynradd yn y de wybod fore dydd Iau fod eu pennaeth wedi ei ganfod yn farw.

Cadarnhaodd Cyngor Bro Morgannwg fod llythyr wedi ei anfon at rieni yn Ysgol Gynradd Albert ym Mhenarth yn esbonio bod heddlu wedi dod o hyd i gorff, a'u bod yn credu mai corff pennaeth yr ysgol, Huw Jones, ydyw.

Fe fydd y corff yn cael ei adnabod yn ffurfiol ac mae'r teulu wedi cael gwybod.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn ymchwilio i farwolaeth sydyn dyn 51 oed, wedi i gorff gael ei ddarganfod yn Fort Road, Larnog ddydd Mercher.

Mewn datganiad, dywedodd y cyngor eu bod wedi rhoi gwybod i staff, rhieni a disgyblion ddydd Iau.

"Mae gwasanaeth cwnsela yn mynd i fod ar gael i ddarparu unrhyw gefnogaeth sydd ei angen," meddai llefarydd.

Dywedwyd wrth rieni y gallen nhw fynd â'u plant o'r ysgol pe baen nhw eisiau.