Kevin Brennan yn aros i glywed ei ffawd

Brennan
Image caption Fe allai Kevin Brennan gael ei ddiswyddo o fainc flaen y Blaid Lafur

Fe allai Aelod Seneddol Gorllewin Caerdydd, Kevin Brennan, gael ei ddiswyddo o fainc flaen Llafur am iddo anwybyddu chwip y blaid a phleidleisio'n erbyn tanio Erthygl 50 i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Roedd llefarydd Llafur ar ddiwylliant ymhlith 47 o ASau a anwybyddodd y chwip.

Roedd arweinydd y blaid, Jeremy Corbyn wedi awgrymu y gallai aelodau'r fainc flaen golli eu swyddi petaen nhw'n gwneud hynny.

O fwyafrif mawr, fe bleidleisiodd aelodau seneddol dros y mesur yn Nhy'r Cyffredin nos Fercher.

Fe bleidleisiodd 498 o blaid ac 114 yn ei erbyn, ac mae'r cam yn galluogi'r Prif Weinidog Theresa May i ddechrau ar drafodaethau Brexit.

'Aros i weld'

Dywedodd canghellor yr wrthblaid, John McDonnell wrth raglen Today ar BBC Radio 4 ei bod hi'n bosib na fydd penderfyniad yn cael ei wneud ar ddyfodol Mr Brennan nes ar ôl i fesur Erthygl 50 basio drwy Dŷ'r Cyffredin.

"Fe fydd confensiwn seneddol yn ei le, sef os ydych chi yn y cabinet neu cabinet yr wrthblaid, fe fyddwch chi'n camu o'r neilltu," meddai.

"Ar gyfer swyddi eraill fe fydd hynny'n dibynnu ar beth mae'r prif chwip yn ei adrodd ac fe fydd hynny'n digwydd yn ei bryd.

"Dydw i ddim am geisio dyfalu o flaen llaw beth fydd gan y chwip i'w argymell."

Craffu pellach

Image caption Fe bleidleisiodd mwyafrif o 384 o ASau o blaid tanio proses Erthygl 50

Mae'r mesur nawr yn wynebu craffu pellach yn Nhŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi cyn dod yn ddeddf.

Mae'r Prif Weinidog wedi dweud ei bod eisiau i Erthygl 50 ddod i rym erbyn 31 Mawrth, drwy ddechrau'r trafodaethau ffurfiol gyda'r Undeb Ewropeaidd.

Roedd Mr Brennan yn un o saith aelod seneddol Llafur Cymreig a wrthwynebodd y cam, tra bo mwyafrif aelodau seneddol Cymru wedi gefnogi.

Pleidleisiodd Madeline Moon AS Penybont, Chris Bryant, AS Rhondda, Ann Clwyd, AS Cwm Cynon, Owen Smith, AS Pontypridd a Stephen Doughty, AS De Caerdydd a Phenarth hefyd yn erbyn y mesur.

Mr Brennan oedd yr ail aelod o'r fainc flaen o Gymru i gyhoeddi y byddai'n pleidleisio yn erbyn dymuniadau Jeremy Corbyn, wedi i Aelod Seneddol Canol Caerdydd, Jo Stevens ymddiswyddo o'i swydd yn llefarydd ar Gymru ddydd Gwener.

Mewn datganiad ar ei wefan cyn y bleidlais, dywedodd Mr Brennan fod ei etholwyr wedi rhoi "neges glir" iddo, ac mai ei ddyletswydd oedd gwrthwynebu'r mesur.

Roedd Caerdydd ymhlith pump ardal yng Nghymru a bleidleisiodd i aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd yn y refferendwm fis Mehefin.

Dywedodd Mr Brennan fod araith ddiweddar y Prif Weinidog Theresa May ar y broses o adael yr UE wedi ei gwneud hi'n glir na fydd Prydain "fawr mwy nag ychwanegiad i Trumpland" o fynd â'r DU ar y llwybr hwn.

"Fedra i ddim â phleidleisio dros y dyfodol hwn. Mae e hefyd yn ddyfodol nad yw mwyafrif clir o fy etholwyr i'n ei gefnogi" meddai.

"Rwy'n credu ei bod hi'n eitha clir y bydd tanio Erthygl 50 yn arwain Prydain ar lwybr i'r math o economi a chymdeithas nad ydw i erioed wedi credu ynddo."

Ychwanegodd Aelod Seneddol Gorllewin Caerdydd ei fod yn parchu'r rhai hynny oedd wedi pleidleisio dros y mesur yn dilyn y refferendwm, ond ychwanegodd: "Rwyf wedi dod i'r casgliad fod y Llywodraeth yn benderfynol o deithio i gyfeiriad trychinebus, a fydd yn anochel drwy Erthygl 50, ac mae'n ddyletswydd arna i i'w wrthwynebu."