Adfywio safleoedd gwag yn Wrecsam wedi benthyciadau

Capel Ebeneser Image copyright Google
Image caption Capel Ebeneser yw un o'r safleoedd fydd yn cael ei ddaatblygu

Bydd safleoedd yn Wrecsam yn elwa o waith adfywio sylweddol yn dilyn benthyciadau gan y cyngor a'r llywodraeth.

Daeth safle Penybryn, i de o ganol y dref, yn wasg pan gwympodd rhan o adeilad yn 2015.

Fel rhan o'r cynllun, bydd unedau siopau yn cael eu hadeiladu ar y llawr gwaelod, a 24 o fflatiau uwchben.

Hefyd bydd Capel Ebeneser ar Ffordd Caer yn cael ei ddymchwel i adeiladu cartrefi.

Mae'r benthyciadau o £600,000 yn rhan o fuddsoddiad ehangach yn y dref.

Dywedodd y Cynghorydd Neil Rogers, aelod y cabinet dros ddatblygiad economaidd: "Rydw i'n falch iawn i weld y bydd y safleoedd yma yn cael eu hadfywio.

"Rydw i'n gobeithio y bydd yr adfywiad yn ddechrau i waith adfywio mewn safleoedd gwag eraill yn Wrecsam, yn enwedig rhai yn agos i ganol y dref."