Rhan o bier Bae Colwyn yn cwympo i'r môr

pier Colwyn Image copyright Steven Thomas/Roby Aerial Work
Image caption Llun o'r pier o'r awyr

Mae rhan o bier Bae Colwyn wedi cwympo i'r môr.

Cafodd swyddogion peirianyddol cyngor Conwy eu hanfon i'r safle, ond bydd rhaid aros tan bod y llanw allan er mwyn gwneud asesiad o'r difrod, a beth yn union ddigwyddodd.

Mae'r pier wedi bod ar gau i'r cyhoedd ers 2008 ac yn ôl adroddiadau does dim awgrym fod unrhyw un wrth y pier pan gwympodd.

Yn 2013 fe wnaeth cynghorwyr Conwy bleidleisio i ddymchwel yr adeilad gwag oedd wedi bod yn newyddion oherwydd ffrae gyfreithiol ynglŷn â phwy oedd yn berchen ar y safle.

Image copyright Terry Westwood

Ar y pryd dywedodd y Cyngor eu bod yn gwario £53,000 bob blwyddyn ar gynnal a chadw'r strwythur a adeiladwyd yn 1900.

Yn ôl y cyngor, roedd angen £15m i adnewyddu'r pier.

Cafodd cais y cyngor sir i ddymchwel y pier ei wrthod gan Lywodraeth Cymru yn 2015.

Wythnos yn ddiweddarach yn yr un flwyddyn fe wnaeth Steven Hunt, dyn busnes lleol, fethu yn ei ymdrech yn yr Uchel Llys i adennill meddiant o'r adeilad.

Cafodd y safle ei drosglwyddo i ofal Cyngor Conwy yn 2012.

Dywedodd Cyngor Conwy mewn datganiad: "Fe fyddwn ni'n gwybod mwy pan fydd y llanw allan a swyddogion yn medru gwneud archwiliad manylach.

"Mae ardal waharddiedig wedi'i sefydlu o amgylch y pier ac fe fydd yr ardal yn cael ei ailasesu er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd. Mae swyddogion Adnoddau, Iechyd a Diogelwch ar y safle ac yn delio gyda'r sefyllfa."

Image caption Mae ardal waharddiedig o amgylch y pier.

Straeon perthnasol