£4m i roi cymorth biliau dŵr i gartrefi incwm isel

tap Image copyright Thinkstock
Image caption Bydd cartrefi sydd ag incwm o £15,000 neu lai yn cael gwneud cais ar gyfer tariff newydd

Mae Dŵr Cymru wedi dweud y bydd £4m yn cael ei neilltuo er mwyn gosod uchafswm ar filiau i gartrefi sydd ag incwm o £15,000 neu lai.

O Ebrill 2017, fe fydd cyfle i gwsmeriaid wneud cais ar gyfer y tariff HelpU, fydd yn gosod uchafswm biliau o £190.

Gwnaed y penderfyniad ar ôl i'r cwmni nid-er-elw gynnal ymgynghoriad ar sut y dylid gwario arian wrth gefn.

Mae Dŵr Cymru yn dweud bod 63,000 o gwsmeriaid yn cael cymorth gyda biliau, a'r disgwyl yw i'r nifer godi i 100,000 neu fwy erbyn 2020.

Ar gyfartaledd mae disgwyl y bydd biliau blynyddol ar gyfer 2017-18 yn £439, o'i gymharu â £437 yn 2016-2017.

Dywedodd Prif Weithredwr Dŵr Cymru, Chris Jones: "Mae cynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus - a hynny wrth fynd ar drywydd y rhai a allai dalu, ond sy'n dewis peidio - o fantais i'n holl gwsmeriaid, gan sicrhau bod ein gwasanaeth yn cynnig gwerth da am arian.

"Byddwn ni'n dal ati i gynorthwyo'r aelwydydd â'r incwm isaf trwy weithio gydag asiantaethau fel cymdeithasau tai, awdurdodau lleol a chanolfannau cynghori ar ddyledion i hyrwyddo'r cynllun hwn, er mwyn sicrhau bod y rhai sy'n ei chael hi anoddaf yn gallu cael gafael ar y cymorth yma'n gyflym ac yn rhwydd."