Sêr y campau'n cefnogi ymgyrch deffibriliwr

Deffibriliwr Image copyright Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru
Image caption Lee Trundle a Shane Williams yn lansio ymgyrch 'Defibuary' yng nghanolfan siopa'r Quadrant yn Abertawe

Mae dau o sêr byd y campau wedi ymuno ag ymgyrch Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i geisio annog pobl i fod yn ymwybodol o ble mae'r diffibrilwyr agosaf iddyn nhw, petai yna argyfwng.

Mae Shane Williams a Lee Trundle yn cefnogi ymgyrch flynyddol Defibuary yr ymddiriedolaeth, fydd yn para drwy fis Chwefror.

Y nod yw codi ymwybyddiaeth am yr hyn mae diffibriliwr yn gallu ei wneud, a ble i ddod o hyd i un.

Mae tua 8,000 achos o atalaid y galon (cardiac arrest) yn digwydd y tu hwnt i furiau ysbytai bob blwyddyn yng Nghymru, ac mae'r gobeithion o oroesi'n pylu wrth y funud os na chaiff triniaeth adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) ei chynnal, neu os na chaiff peiriant ddiffibrilio ei ddefnyddio.

Mae'r peiriannau yn rhoi sioc drydanol i'r claf ac yn gallu achub bywyd drwy ailddechrau curiadau'r galon.

Fel rhan o'r ymgyrch, mae'r ymddiriedolaeth yn annog y cyhoedd i gymryd hunlun gyda diffribiliwr, neu dynnu llun o un, a'i anfon i gyfri Twitter yr ymddiriedolaeth, gan gynnwys lleoliad y peiriant, a'r côd post.

'Mae'n achub bywydau'

Shane Williams, a sgoriodd 58 cais mewn 87 gêm dros dîm rygbi Cymru, a Lee Trundle, a sgoriodd 83 o goliau i'r Elyrch, oedd y cyntaf i gymryd rhan, a hynny yng nghanolfan Siopa'r Quadrant yn Abertawe.

Dywedodd Williams: "Mae'n bleser cefnogi ymgyrch Defibuary Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

"Doeddwn i ddim yn deall pa mor bwysig yw hi i wybod ym mhle mae'r deffibriliwr agosaf. Mae'n llythrennol yn achub bywydau."

Dywedodd Dr Brendan Lloyd, Cyfarwyddwr Meddygol y gwasanaeth ambiwlans: "Pan fydd calon rhywun yn rhoi'r gorau i guro, mae deffibrilio'n fuan yn rhan allweddol o'r gobaith o oroesi.

"Dyna pam ry' ni'n annog pawb i gyfarwyddo'u hunain â ble y gallan nhw ddod o hyd i'r offer achub bywyd sydd ar gael iddyn nhw. Gobeithio na fydd yn rhaid i chi ei ddefnyddio, ond fe allai wir wneud gwahaniaeth."

Mae modd gweld sut i ddefnyddio diffibriliwr mewn ffilm sydd wedi ei pharatoi gan yr ymddiriedolaeth ambiwlans.