Darganfod corff dyn mewn ardal fynyddig yng Ngwynedd

Nicholas Davies
Image caption Mae teulu Nicholas Davies wedi cael gwybod am y datblygiad

Mae'r heddlu a thimau achub mynydd wedi darganfod corff dyn ger ffordd y B4391 yn ardal Llan Ffestiniog, Gwynedd.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod timau wedi dechrau chwilio'r ardal fynyddig brynhawn ddydd Llun, ond roedd rhaid atal y gwaith oherwydd y tywydd.

Ddydd Mawrth, dywedodd yr heddlu bod y corff wedi ei ddarganfod, ac er nad oedd wedi ei adnabod yn ffurfiol, y gred yw na Nicholas Davies, dyn 34 oed oedd ar goll o Lan Ffestiniog, gafodd ei ddarganfod.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Brian Kearney o uned CID Caernarfon fod y dyn wedi marw yn y fan a'r lle, a bod teulu Mr Davies wedi cael gwybod am y datblygiad.

Ddim yn amheus

Fe ddechreuodd yr heddlu chwilio'r ardal fynyddig yn hwyr ddydd Llun, gyda chymorth gan y tîm achub mynydd lleol, a thîm arbenigol chwilio tanddwr, ond oherwydd tywydd gwael a diffyg golau roedd rhaid gohirio'r chwilio tan fore Mawrth.

Image caption Fe gafodd corff y dyn ei ddarganfod ger ffordd y B4391

Roedd rhaid cau'r ffordd rhwng yr A470 a'r B4407, ac mae'r ffordd yn parhau i fod ynghau wrth i'r ymchwilio barhau.

Ddydd Sul, roedd yr heddlu wedi apelio am wybodaeth am Mr Davies, gafodd ei weld am y tro diwethaf yn gyrru car Peugeot du.

Nid yw'r heddlu'n trin ei farwolaeth fel un amheus ar hyn o bryd.

Yn y cyfamser, mae'r gwasanaeth ambiwlans wedi dweud eu bod wedi eu galw ychydig ar ôl 12:15 ddydd Sadwrn, wedi adroddiadau o ddigwyddiad yn nhafarn y Pengwern Arms yn Llan Ffestiniog.

Cafodd dynes ei chludo i Ysbyty Glan Clwyd gydag anafiadau nad oedd yn peryglu ei bywyd, ond nid oes cadarnhad ar hyn o bryd fod y ddau ddigwyddiad yn gysylltiedig.