Llanrhymni: Gweithiwr trydan 21 oed wedi marw

teulu tom owen Image copyright Llun Teulu
Image caption Tom Owen (chwith) gyda'i fam, Kim, ei chwaer, Katie, a'i dad, Martin

Mae gweithiwr gyda chwmni Western Power Distribution wedi marw yn dilyn digwyddiad wrth iddo weithio yn Llanrhymni, Caerdydd, ddydd Llun.

Roedd Tom Owen, 21 oed, yn dod o Efail Isaf ger Pontypridd.

Mae Heddlu'r De a'r Awdurdod Gweithredol Diogelwch Iechyd wedi lansio ymchwiliad i amgylchiadau ei farwolaeth.

Fe gafodd yr heddlu a pharafeddygon eu galw i Heol Clevedon tua 12:20 ddydd Llun. Mae'n debyg bod Mr Owen wedi cael ei drydanu wrth weithio yn yr ardal.

Cafodd ei gludo i Ysbyty Athrofaol Cymru lle bu farw.

'Ef oedd ein byd'

Mewn teyrnged, dywedodd ei deulu y bydd "colled enfawr ar ei ôl".

"Rydym wedi ein tristáu yn llwyr yn dilyn marwolaeth drasig ein mab. Ef oedd ein byd. Rydym yn hynod falch o'r dyn ifanc yr oedd, ac ni allwn ddychmygu bywyd hebddo.

"Roedd ganddo gymaint o'i fywyd o'i flaen, ac roedd yn edrych ymlaen i'w rannu gyda'i ffrindiau o Glwb Rygbi Beddau, ffrindiau gwaith a'i gariad, Grace. Bydd colled enfawr ar ei ôl gan bawb oedd yn ei adnabod."

Mae ei deulu yn cael eu cefnogi gan swyddogion cyswllt teuluol o Heddlu De Cymru.