Ysgolion pob oed: Y canlyniadau

Enw Ysgol Awdurdod lleol Categori cefnogaeth
Abertillery Learning Community Blaenau Gwent Coch
Ebbw Fawr Learning Community Blaenau Gwent Coch
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Bro Morgannwg Melyn
Ysgol Bae Baglan Castell-nedd Port Talbot Melyn
Ysgol Bro Pedr Ceredigion Melyn
Ysgol Bro Teifi Ceredigion Melyn
Ysgol Henry Richard Ceredigion Oren
St Brigid's School Dinbych Melyn
Ysgol Bro Hyddgen Powys Oren
Ysgol Llanhari Rhondda Cynon Taf Gwyrdd