Protestwyr ar draws Cymru yn codi llais yn erbyn Trump

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Protestwyr ar draws Cymru yn gwrthwynebu Trump

Roedd protestiadau ar draws Cymru nos Lun i wrthwynebu polisïau'r Arlywydd Donald Trump.

Mae'n debyg bod tua 2,700 yn y ralïau yng Nghaerdydd, Abertawe, Aberystwyth a Bangor.

Daw'r gwrthdystiadau wedi i'r arlywydd wahardd carfannau o bobl o saith gwlad sy'n bennaf Fwslemaidd rhag mynd i'r UDA am gyfnod.

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi dweud y dylid oedi cyn gwahodd yr Arlywydd Trump ar ymweliad swyddogol i'r DU.

Ond mae Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, yn dweud y byddai'n croesawu'r arlywydd i Gymru.

Image copyright Dan Roberts
Image caption Daeth pobl ynghyd ger bandstand Aberystwyth nos Lun

Cafodd gwahoddiad am ymweliad ei ymestyn gan Theresa May i arlywydd yr UDA pan roedd hi yn Washington yr wythnos ddiwethaf.

Mae deiseb yn galw ar y Frenhines i beidio â'i wahodd ar ymweliad swyddogol bellach wedi denu dros 1.25 miliwn o lofnodion.

Ymysg y rheiny sydd wedi beirniadu polisi diweddaraf Mr Trump mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones.

Yn dilyn cyfarfod o'r Cyd-bwyllgor Gweinidogion ddydd Llun dywedodd Mr Jones y byddai ymweliad gan Mr Trump "yn anodd dan yr amgylchiadau presennol", a'i fod wedi codi pryderon am ymateb Llywodraeth y DU.

Mae Downing Street wedi dweud bod penderfyniad ar fewnfudo i'r UDA yn "fater i Lywodraeth yr Unol Daleithiau", ond nad ydyn nhw'n cytuno â'r polisi.

Image caption Protestwyr yn gorymdeithio lawr Heol y Frenhines, Caerdydd

Cafodd y ddeiseb yn galw am israddio ymweliad Mr Trump, sydd wedi denu dros 47,000 llofnod o Gymru, ei lansio ddydd Sul.

Ond pan ofynnwyd i Mr Cairns ar raglen y Post Cyntaf BBC Radio Cymru a fyddai'n croesawu'r arlywydd i Gymru ar ymweliad, dywedodd: "Yn sicr. Dim ond drwy weithio gyda'r Arlywydd Trump y gwnawn ni ddylanwadu.

"Roedd ymweliad y prif weinidog i Washington yr wythnos diwethaf yn llwyddiannus ofnadwy achos roedd pryderon y gorllewin am beth oedd agwedd yr Arlywydd Trump tuag at NATO.

"Gan bod ein perthynas yn adeiladol gyda Trump mi wnaeth Theresa May gadarnhau yn union beth oedd ei agwedd tuag at NATO, ac mae hynny'n ofnadwy o bwysig i ni ar gyfer sicrwydd tymor hir."