Dim digon o yfwyr trwm yn gofyn am help gan wasanaethau

dyn gyda chwrw Image copyright Getty Images

Fe wnaeth miloedd o yfwyr risg uchel yng Nghymru farw heb dderbyn triniaeth na chyngor gan wasanaethau alcohol, yn ôl adroddiad newydd.

Bu farw bron i 8,000 o bobl o achosion yn gysylltiedig ag alcohol rhwng 2005 a 2014, gyda thraean o'r rhain dan 50 oed.

Yn ôl cofnodion iechyd, cafodd asesiadau camddefnyddio sylweddau eu cofnodi ar lai na chwarter o'r cleifion hyn.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn galw am i bobl geisio cymorth yn gynt.

Dim cyswllt

Mae'r adroddiad gan Hybu Iechyd Cymru yn awgrymu fod mwyafrif helaeth o'r tua 8,000 o bobl fu farw o broblemau oedd yn gysylltiedig ag alcohol heb gael unrhyw gysylltiad â'r gwasanaethau alcohol, a hynny er gwaethaf sawl ymweliad ag unedau brys.

Ymysg y casgliadau eraill yn yr adroddiad mae'r canlynol:

  • O'r 7,901 o farwolaethau sy'n gysylltiedig ag alcohol rhwng 2005 a 2014, roedd 94% wedi ymweld ag ysbyty ar achlysur blaenorol;
  • O'r 94%, ar gyfartaledd pob claf wedi ymweld 10 gwaith, gyda phump o'r ymweliadau yn ymwneud ag yfed alcohol;
  • O'r 25% wnaeth dderbyn asesiad gan y gwasanaeth cam-drin sylweddau, roedd 69% yn ddynion a 31% yn ferched.

'Ofn'

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dweud bod y rhan fwyaf o farwolaethau o alcohol yn ganlyniad i nifer o flynyddoedd o yfed trwm.

Maen nhw am i bobl geisio sylweddoli pan mae eu hyfed yn dechrau achosi problem, ac yna gweithredu drwy ofyn am gymorth.

Dywedodd Josie Smith o'r sefydliad: "O bosib dyw pobl ddim yn teimlo eu bod am gael cymorth i leihau yfed oherwydd yr ofn o gael eu galw'n alcoholic, neu oherwydd eu bod ofn y bydd yn rhaid rhoi'r gorau i yfed yn gyfan gwbl.

"Rydym am i bobl siarad yn fwy agored ac ynghynt i'r bobl yna a allai gynnig atebion am unrhyw bryderon."