Cyhoeddi enw dyn gafodd ei daro gan fws yn Abertawe

Paul Stanley Lenihan Image copyright Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dyn fu farw ar ôl cael ei daro gan fws ar yr A48 yn Nhreforys, Abertawe ddydd Gwener.

Roedd Paul Stanley Lenihan yn 46 oed.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ar ffordd yr A48 yn Nhreforys am 17:30 ddydd Gwener.

Yn dilyn marwolaeth Mr Lenihan, fe roddodd ei deulu deyrnged iddo mewn datganiad:

"Roedd yn ddyn caredig, ac yn bartner cariadus i Natasha... ef oedd ei chraig drwy bopeth. Roedd yn dad cariadus a gofalgar i Mark, Charlotte, Matthew a Leah, yn frawd iau i Mark a Debbie.

"Fe fydd colled fawr ar ei ôl gan ei holl deulu a ffrindiau."

Bu farw Mr Lenihan yn y fan a'r lle. Ni chafodd unrhyw un arall eu hanafu yn y digwyddiad.

Roedd y ffordd ar gau am gyfnod yn dilyn y digwyddiad.

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am unrhyw dystion i'r digwyddiad.