Apêl yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ar Ynys Môn

heddlu

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad ffordd ddifrifol ar Ynys Môn dros y penwythnos.

Ychydig cyn 22:00 nos Sadwrn, fe gafodd Heddlu Gogledd Cymru eu galw i'r digwyddiad ar ffordd gefn rhwng Bodffordd a Llangwyllog yn dilyn gwrthdrawiad rhwng cerbyd Citroen arian a Honda Civic.

Fe gafodd tair menyw oedd yn teithio yn y cerbyd Citroen eu cludo i'r ysbyty mewn ambiwlans, ac mae un o'r menywod wedi dioddef anafiadau difrifol iawn sy'n peryglu bywyd.

Mae gyrrwr y car Honda hefyd yn parhau i fod yn yr ysbyty gydag anafiadau difrifol.

Dywedodd y Rhingyll Jason Diamond o Uned Plismona'r Ffyrdd: "Rydym yn apelio ar unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad, neu i unrhyw un a allai fod wedi gweld y naill gerbyd yn yr ardal cyn y gwrthdrawiad, i gysylltu â ni."