Ysgolion Uwchradd: Categori Coch

Enw Ysgol Awdurdod lleol Categori cefnogaeth
Bryn Hafren Comprehensive School Bro Morgannwg Coch
Glyn Derw High School Caerdydd Coch
Michaelston Community College Caerdydd Coch
Eastern High School Caerdydd Coch
Cwmcarn High School Caerffili Coch
St Julian's School Casnewydd Coch
Blessed Edward Jones High School Dinbych Coch
Ysgol Treffynnon Fflint Coch
St. David's High School Fflint Coch
John Summers High School Fflint Coch
St. Richard Gwyn Catholic High School Fflint Coch
Sir Thomas Picton School Penfro Coch
Tasker-Milward V.C. School Penfro Coch
Llanfyllin High School Powys Coch
Llandrindod High School Powys Coch
Abersychan Comprehensive Torfaen Coch
Cwmbran High School Torfaen Coch
Ysgol Bryn Alyn Wrecsam Coch
Ysgol Rhiwabon Wrecsam Coch