Ysgolion Cynradd: Categori Oren

Enw Ysgol Awdurdod lleol Categori cefnogaeth
Danygraig Primary School Abertawe Oren
Morriston Primary School Abertawe Oren
Hendrefoilan Primary Abertawe Oren
Craigcefnparc Primary Abertawe Oren
Ysgol Gynradd Felindre Abertawe Oren
Penyrheol Primary School Abertawe Oren
Y.G.G. Bryniago Abertawe Oren
Tre Uchaf Primary School Abertawe Oren
Knelston Primary Abertawe Oren
Gors Community School Abertawe Oren
Sea View Primary School Abertawe Oren
St. David's Rc Primary School Abertawe Oren
Ysgol Gymraeg Brohelyg Blaenau Gwent Oren
St Mary's Roman Catholic Blaenau Gwent Oren
St. Joseph's R.C. Primary Blaenau Gwent Oren
Gladstone Primary School Bro Morgannwg Oren
Llancarfan Primary School Bro Morgannwg Oren
Ysgol Gymraeg Dewi Sant Bro Morgannwg Oren
Ysgol y Ddraig Bro Morgannwg Oren
St Nicholas C/W Primary School Bro Morgannwg Oren
Pendoylan C/W Primary School Bro Morgannwg Oren
Adamsdown Primary Caerdydd Oren
Allensbank Primary School Caerdydd Oren
Bryn Hafod Primary School Caerdydd Oren
Mount Stuart Primary School Caerdydd Oren
Coryton Primary Caerdydd Oren
Pentyrch Primary Caerdydd Oren
Glan Yr Afon Primary School Caerdydd Oren
Ysgol Pen Y Pil Caerdydd Oren
St Alban's Rc Primary School Caerdydd Oren
St. Mary's R.C. Primary School Caerdydd Oren
Llandaff City Primary School Caerdydd Oren
St Mary The Virgin C/W Primary School Caerdydd Oren
All Saints C/W Primary Caerdydd Oren
Cwmcarn Primary School Caerffili Oren
Upper Rhymney Primary School Caerffili Oren
Pontlottyn Primary Caerffili Oren
Ysgol Gynradd Drefach Caerfyrddin Oren
Pontiets C.P. School Caerfyrddin Oren
Meidrim C.P. School Caerfyrddin Oren
Ysgol Gynradd Llanedi Caerfyrddin Oren
Ysgol Gynradd Ffairfach Caerfyrddin Oren
Talley C.P School Caerfyrddin Oren
Llanpumsaint School Caerfyrddin Oren
Llanmiloe C.P. School Caerfyrddin Oren
Old Road C.P. School Caerfyrddin Oren
Ysgol Llansteffan Caerfyrddin Oren
Abernant C.P. School Caerfyrddin Oren
Ysgol Gynradd Hafodwenog Caerfyrddin Oren
Cynwyl Elfed School Caerfyrddin Oren
Ysgol Bro Brynach Caerfyrddin Oren
Ysgol Bryn Teg Caerfyrddin Oren
Ysgol Bro Banw Caerfyrddin Oren
Maes Y Morfa Community Primary School Caerfyrddin Oren
Ysgol Penrhos Caerfyrddin Oren
Tremoilet V.C.P. Caerfyrddin Oren
St Mary's R.C. Primary School (Carmarthen) Caerfyrddin Oren
Pentip V.A. C.I.W. Primary School Caerfyrddin Oren
Maesglas Primary & Nursery Casnewydd Oren
Somerton Primary Casnewydd Oren
Cymer Afan Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Maesmarchog Community Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Sandfields Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Croeserw Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Llangiwg Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Rhos Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
YGG Blaendulais Castell-nedd Port Talbot Oren
Rhydyfro Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Tairgwaith Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Ygg Trebannws Castell-nedd Port Talbot Oren
Coedffranc Primary School Castell-nedd Port Talbot Oren
Ysgol Gymunedol Felinfach Ceredigion Oren
Ysgol Gymunedol Cei Newydd Ceredigion Oren
Ysgol Gymunedol Penllwyn Ceredigion Oren
Ysgol Capelulo Conwy Oren
Ysgol Penmachno Conwy Oren
Ysgol Bro Aled, Llansannan Conwy Oren
Ysgol Glan Conwy Conwy Oren
Ysgol Nant Y Groes Conwy Oren
Ysgol Llangelynnin Conwy Oren
Ysgol Ysbyty Ifan Conwy Oren
Ysgol St. George Conwy Oren
Ysgol Bodafon Conwy Oren
Ysgol Dewi Sant Dinbych Oren
Ysgol Pentrecelyn Dinbych Oren
Ysgol Rhewl Dinbych Oren
Ysgol Caer Drewyn Dinbych Oren
Ysgol Clawdd Offa Dinbych Oren
Ysgol Tremeirchion Dinbych Oren
St Asaph Infants School Dinbych Oren
Ysgol Mair Catholic Primary School Dinbych Oren
Ysgol Gymraeg Mornant Fflint Oren
Rhos Helyg School Fflint Oren
Queensferry Community Primary School Fflint Oren
Brynford Cp Fflint Oren
Ysgol Bryn Gwalia Fflint Oren
Ysgol Ty Ffynnon Fflint Oren
St Mary's Fflint Oren
St Winefrides Fflint Oren
Ysgol Gynradd Llanaelhaearn Gwynedd Oren
Ysgol Yr Eifl Gwynedd Oren
Ysgol Babanod Coedmawr Gwynedd Oren
Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy Gwynedd Oren
Ysgol Bro Cynfal Gwynedd Oren
Ysgol Gynradd Llanbedr Gwynedd Oren
Ysgol Bro Hedd Wyn Gwynedd Oren
Ysgol Craig y Deryn Gwynedd Oren
Ysgol Santes Helen Gwynedd Oren
Ysgol Ein Harglwyddes Gwynedd Oren
Bedlinog Community Primary School Merthyr Tudful Oren
Goetre Primary School Merthyr Tudful Oren
St. Illtyds R.C. Merthyr Tudful Oren
Overmonnow Primary School Mynwy Oren
Ysgol Gymraeg Y Ffin Mynwy Oren
Castle Park Primary School Mynwy Oren
Llantilio Pertholey Cv Primary Mynwy Oren
Raglan Primary Mynwy Oren
Our Lady & St Michael's Rc Mynwy Oren
Ysgol Gymunedol Wdig Penfro Oren
Johnston C P School Penfro Oren
Ysgol Brynconin Cp Penfro Oren
Ysgol Llanychllwydog Penfro Oren
Ysgol Bro Ingli Penfro Oren
Ysgol Gymunedol Croesgoch Penfro Oren
Ysgol Clydau Penfro Oren
Ysgol Glannau Gwaun Penfro Oren
Brynmenyn Primary Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Llangynwyd Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Nantyffyllon Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Plasnewydd Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Trelales Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Tynyrheol Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Croesty Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Corneli Primary Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Ysgol Y Ferch O'r Sger Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Y G G Cwm Garw Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Tremains Primary School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Leighton C.P. School Powys Oren
Churchstoke C.P. School Powys Oren
Ysgol Maesydre Powys Oren
Ysgol Gynradd Llanfyllin Powys Oren
Llanbister C.P. School Powys Oren
Crossgates C.P. School Powys Oren
Builth Wells C.P. School Powys Oren
Forden C.I.W. School Powys Oren
Castle Caereinion Church In Wales School Powys Oren
Llansantffraid C In W School Powys Oren
Caradog Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Cwmdar County Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Pontyclun Primary Rhondda Cynon Taf Oren
Rhigos Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Tonyrefail Primary Rhondda Cynon Taf Oren
Pontrhondda Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Pontygwaith Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Heol Y Celyn Bilingual Primary Rhondda Cynon Taf Oren
Tref-y-Rhyg Primary School Rhondda Cynon Taf Oren
Penyrenglyn Primary Rhondda Cynon Taf Oren
Penywaun Community School Rhondda Cynon Taf Oren
Ynyshir Community Primary Rhondda Cynon Taf Oren
Our Lady's R.C. Rhondda Cynon Taf Oren
Cwmffrwdoer Primary Torfaen Oren
Penygarn Community Primary School Torfaen Oren
Henllys Church In Wales Torfaen Oren
Ysgol Cynddelw Wrecsam Oren
Cefn Mawr C P School Wrecsam Oren
Gwenfro Community Primary Wrecsam Oren
Ysgol Maes y Mynydd Wrecsam Oren
Ysgol Yr Hafod Wrecsam Oren
Eyton Primary School Wrecsam Oren
Brymbo Aided (St. Mary's) Wrecsam Oren
St Anne's Catholic Primary Wrecsam Oren
St Mary's Overton Wrecsam Oren
Ysgol Gynradd Bodedern Ynys Môn Oren
Ysgol Gymuned Bodffordd Ynys Môn Oren
Ysgol Gynradd Brynsiencyn Ynys Môn Oren
Ysgol Gynradd Llanbedrgoch Ynys Môn Oren
Ysgol Llanfachraeth Ynys Môn Oren
Ysgol Henblas Ynys Môn Oren