Ysgolion Uwchradd: Categori Melyn

Enw Ysgol Awdurdod lleol Categori cefnogaeth
Morriston Comprehensive Abertawe Melyn
Pentrehafod School Abertawe Melyn
Penyrheol Comprehensive School Abertawe Melyn
Dylan Thomas Community School Abertawe Melyn
Brynmawr Foundation School Blaenau Gwent Melyn
Barry Comprehensive School Bro Morgannwg Melyn
St Cyres Comprehensive School Bro Morgannwg Melyn
St Richard Gwyn Catholic High School Bro Morgannwg Melyn
Willows High School Caerdydd Melyn
Llanishen High School Caerdydd Melyn
Cathays High School Caerdydd Melyn
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr Caerdydd Melyn
St. Illtyd's Catholic High School Caerdydd Melyn
Newbridge School Caerffili Melyn
Blackwood Comprehensive School Caerffili Melyn
Risca Community Comprehensive Caerffili Melyn
St Martin's School Caerffili Melyn
Lewis School Pengam Caerffili Melyn
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Caerffili Melyn
Ysgol Dyffryn Aman Caerfyrddin Melyn
Coedcae School Caerfyrddin Melyn
Bryngwyn School Caerfyrddin Melyn
Ysgol Maes y Gwendraeth Caerfyrddin Melyn
Dyffryn Taf Caerfyrddin Melyn
The John Frost School Casnewydd Melyn
Lliswerry High School Casnewydd Melyn
Ysgol Gyfun Gwent Is Coed Casnewydd Melyn
Cymer Afan Comprehensive School Castell-nedd Port Talbot Melyn
Dyffryn School Castell-nedd Port Talbot Melyn
Ysgol Gyfun Aberaeron Comprehensive Ceredigion Melyn
Ysgol Gyfun Penweddig Ceredigion Melyn
Ysgol Dyffryn Conwy Conwy Melyn
Eirias High School Conwy Melyn
Rhyl High School Dinbych Melyn
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd Dinbych Melyn
Ysgol Brynhyfryd Dinbych Melyn
Hawarden High School Fflint Melyn
Connah's Quay High School Fflint Melyn
Ysgol Botwnnog Gwynedd Melyn
Ysgol Brynrefail Gwynedd Melyn
Ysgol Y Moelwyn Gwynedd Melyn
Ysgol Uwchradd Tywyn Gwynedd Melyn
Ysgol Y Berwyn Gwynedd Melyn
Ysgol Ardudwy Gwynedd Melyn
Ysgol Friars Gwynedd Melyn
Ysgol Tryfan Gwynedd Melyn
Ysgol Syr Hugh Owen Gwynedd Melyn
Ysgol Glan Y Mor Gwynedd Melyn
Afon Taf High School Merthyr Tudful Melyn
Pen-Y-Dre High School Merthyr Tudful Melyn
Cyfarthfa High School Merthyr Tudful Melyn
King Henry Viii Comprehensive Mynwy Melyn
Chepstow Comprehensive School Mynwy Melyn
Caldicot School Mynwy Melyn
Ysgol Bro Gwaun Penfro Melyn
Ysgol Dewi Sant Penfro Melyn
Porthcawl Comprehensive School Pen-y-bont ar Ogwr Melyn
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd Pen-y-bont ar Ogwr Melyn
Archbishop McGrath Catholic High School Pen-y-bont ar Ogwr Melyn
Ysgol Maesydderwen Powys Melyn
Brecon High School Powys Melyn
Bryncelynnog Comprehensive School Rhondda Cynon Taf Melyn
The Pontypridd High School Rhondda Cynon Taf Melyn
Hawthorn High School Rhondda Cynon Taf Melyn
Ysgol Gyfun Garth Olwg Rhondda Cynon Taf Melyn
Tonyrefail School Rhondda Cynon Taf Melyn
Treorchy Comprehensive School Rhondda Cynon Taf Melyn
Ysgol Gyfun Rhydywaun Rhondda Cynon Taf Melyn
Croesyceiliog School Torfaen Melyn
St. Albans R.C. High School Torfaen Melyn
Darland High School Wrecsam Melyn
St Joseph's Catholic And Anglican High Wrecsam Melyn
Ysgol Gyfun Llangefni Ynys Môn Melyn
Ysgol David Hughes Ynys Môn Melyn
Ysgol Uwchradd Bodedern Ynys Môn Melyn
Ysgol Syr Thomas Jones Ynys Môn Melyn