Ysgolion Uwchradd: Categori Oren

Enw Ysgol Awdurdod lleol Categori cefnogaeth
Birchgrove Abertawe Oren
Bishop Vaughan School Abertawe Oren
Cantonian High School Caerdydd Oren
Radyr Comprehensive School Caerdydd Oren
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf Caerdydd Oren
St Teilo's C-In-W High School Caerdydd Oren
Whitchurch High School Caerdydd Oren
St Cenydd School Caerffili Oren
Heolddu Comprehensive School Caerffili Oren
Lewis Girls' Comprehensive School Caerffili Oren
Rhymney Comprehensive School Caerffili Oren
Bedwas High School Caerffili Oren
Islwyn High Caerffili Oren
Ysgol Gyfun Emlyn Caerfyrddin Oren
Queen Elizabeth High School Caerfyrddin Oren
Llanwern High School Casnewydd Oren
Newport High School Casnewydd Oren
Caerleon Comprehensive School Casnewydd Oren
Penglais School Ceredigion Oren
Ysgol John Bright Conwy Oren
Ysgol Aberconwy Conwy Oren
Ysgol Y Creuddyn Conwy Oren
Ysgol Emrys Ap Iwan Conwy Oren
Prestatyn High School Dinbych Oren
Denbigh High School Dinbych Oren
Maes Garmon Fflint Oren
Argoed High School Fflint Oren
Ysgol Dyffryn Nantlle Gwynedd Oren
Ysgol Eifionydd Gwynedd Oren
Ysgol Y Gader Gwynedd Oren
Monmouth Comprehensive School Mynwy Oren
Ysgol Greenhill School Penfro Oren
Pembroke School Penfro Oren
Milford Haven School Penfro Oren
Maesteg Comprehensive School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Coleg Cymunedol Y Dderwen Pen-y-bont ar Ogwr Oren
Ysgol Uwchradd Caereinion High School Powys Oren
Newtown High School Powys Oren
Builth Wells High School Powys Oren
Mountain Ash Comprehensive School Rhondda Cynon Taf Oren
Porth County Community Rhondda Cynon Taf Oren
Tonypandy Community College Rhondda Cynon Taf Oren
Aberdare Community School Rhondda Cynon Taf Oren
St.John Baptist High School Rhondda Cynon Taf Oren
West Monmouth School Torfaen Oren
Ysgol Gyfun Gwynllyw Torfaen Oren
Grango Wrecsam Oren
Ysgol Morgan Llwyd Wrecsam Oren
Rhosnesni High School Wrecsam Oren
Ysgol Clywedog Wrecsam Oren
Ysgol Uwchradd Caergybi Ynys Môn Oren