Lluniau: Darllen yn y Gymraeg

Mae' na awgrym bod nifer y bobl dros 16 oed sy'n darllen llyfrau Cymraeg ar gynydd.

Yn ôl ymchwil gan Beaufort Research ar ran Cyngor Llyfrau Cymru, roedd 24% o 1,005 o siaradwyr Cymraeg dros 16 oed gafodd eu holi yn darllen o leiaf un llyfr y mis o'i gymharu â 19% yn 2012 a 13% yn 2006.

Cafodd yr ymchwil ei gynnal rhwng y gwanwyn a'r hydref y llynedd.

Faint o lyfrau Cymraeg ydych chi yn eu darllen? Ydych chi'n cofio pori rhwng y cloriau eiconig yma?


Clawr eiconig i blant y 1980au gan yr artist Jac Jones. © Gwasg Dwyfor


Naws ramantaidd a chynnes sydd i'r clawr cyfoes hwn. © Y Lolfa

Minimol a chosmig yw'r clawr i'r wyddonias glasurol hon. © Gwasg Gomer


Celf Iwan Bala'n tynnu sylw at 'Cyw Haul'. © Y Lolfa


Sawl plentyn sydd ag atgofion melys o lygoden werdd Elwyn Ioan? © Y Lolfa


Cwrw a digrifwch yng nghlasur y Dyn Dwad. © Gwasg Carreg Gwalch


Seicedelia oedd y ffasiwn yn '72. © Gwasg Gomer


Mae clawr 'Y Dydd Olaf' yn sicr yn tynnu sylw.


Llinellau eglur a phalet syml sy'n gwneud y clawr hwn mor drawiadol. © Y Lolfa


Pwy all anghofio gwaith celf Rowena Wyn Jones, dylunydd gwreiddiol llyfrau Sali Mali? © Gwasg GomerGallwch bori drwy filoedd o gloriau llyfrau Cymraeg eraill ar dudalennau y prosiect Gwales ar Wicipedia.