Alun Cairns: 'Bydden i'n croesawu ymweliad gan Trump'

cairns a trump

Mae Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns wedi dweud y byddai'n croesawu Donald Trump i Gymru os yw'n dod ar ymweliad swyddogol i'r DU.

Cafodd gwahoddiad ei ymestyn gan Theresa May i Arlywydd yr UDA pan oedd hi yn Washington ar ymweliad yr wythnos diwethaf.

Ond mae deiseb yn galw ar y Frenhines i beidio â'i wahodd ar ymweliad swyddogol bellach wedi denu dros 1.25miliwn o lofnodion.

A nos Lun cafodd protestiadau eu cynnal yng Nghaerdydd, Abertawe, Bangor ac Aberystwyth yn erbyn sylwadau diweddara arlywydd newydd yr UDA.

Dros y penwythnos fe gyhoeddodd Mr Trump waharddiad dros dro ar fewnfudwyr o saith gwlad yng ngogledd Affrica a'r Dwyrain Canol.

Ymysg y rheiny sydd wedi beirniadu polisi diweddaraf Mr Trump mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones.

Image caption Cafodd protestiadau eu cynnal nos Lun yn erbyn sylwadau Trump yng Nghaerdydd, Abertawe, Aberystwyth ac yma ym Mangor
Image caption Protestwyr sy'n gwrthwynebu sylwadau Trump yn Abertystwyth

Yn dilyn cyfarfod o'r Cyd-bwyllgor Gweinidogion ddydd Llun dywedodd Mr Jones y byddai ymweliad gan Mr Trump "yn anodd dan yr amgylchiadau presennol", a'i fod wedi codi pryderon am ymateb Llywodraeth y DU.

'Perthynas adeiladol'

Mae Downing Street wedi dweud bod penderfyniad ar fewnfudo i'r UDA yn "fater i Lywodraeth yr Unol Daleithiau", ond nad ydyn nhw'n cytuno â'r polisi.

Cafodd y ddeiseb yn galw am israddio ymweliad Mr Trump, sydd wedi denu dros 47,000 llofnod o Gymru, ei lansio ddydd Sul.

Ond pan ofynnwyd i Mr Cairns ar raglen y Post Cyntaf BBC Radio Cymru a fyddai'n croesawu'r Arlywydd i Gymru ar ymweliad, dywedodd: "Yn sicr. Dim ond drwy weithio gyda'r Arlywydd Trump y gwnawn ni ddylanwadu.

"Roedd ymweliad y Prif Weinidog i Washington yr wythnos diwethaf yn llwyddiannus ofnadwy achos roedd pryderon yn Gorllewin am beth oedd agwedd yr Arlywydd Trump tuag at NATO.

"Gan bod ein perthynas yn adeiladol gyda Trump mi wnaeth Theresa May gadarnhau yn union beth oedd ei agwedd tuag at NATO, ac mae hynny'n ofnadwy o bwysig i ni ar gyfer sicrwydd tymor hir."

'Dyn peryglus'

Image caption Dywedodd Paul Flynn mai Donald Trump oedd yr Arlywydd mwyaf "plentynnaidd" erioed i gael ei ethol gan yr UDA

Mynnodd AS Llafur Gorllewin Casnewydd, Paul Flynn fodd bynnag y dylai Theresa May dynnu'r gwahoddiad yn ôl.

"Roedd yn rhy gynnar i May ruthro i fod yn gyfaill gorau i'r Arlywydd sydd yn ynfytyn ac yn gwneud pethau drwg ofnadwy - mae'n ddyn peryglus dros ben," meddai ar raglen Taro'r Post BBC Radio Cymru.

"Os yw pethau'n edrych yn well mewn blynyddoedd efallai byddai'n iawn rhoi gwahoddiad iddo.

"Ond mae miliwn o bobl wedi arwyddo deiseb i atal Trump rhag dod yma... does dim deiseb wedi cael ei adeiladu mor gyflym â hynny o'r blaen."