Cefnogwyr rygbi Cymru anabl yn 'colli allan' ar docynnau

Sharn a Jeff Gibbs
Image caption Mae Sharn a Jeff Gibbs yn dweud na fydden nhw'n gallu fforddio'r tocynnau drytaf

Mae honiadau bod rhai cefnogwyr rygbi anabl yn dewis peidio mynd i gemau rhyngwladol oherwydd gwefan docynnau newydd Undeb Rygbi Cymru.

Dan y system flaenorol roedd yn rhaid i gefnogwyr anabl wneud cais ysgrifenedig am docynnau yn Stadiwm Principality, ac roedd modd nodi a oedden nhw eisiau tocynnau £40 neu rai am £100.

Ond dyw'r wefan newydd, gafodd ei lansio'r haf diwethaf, ddim yn cynnig y dewis hwnnw.

Dywedodd Undeb Rygbi Cymru y bydden nhw'n edrych ar y mater.

'Teimlo'n ofnadwy'

Roedd Sharn Gibbs, sydd mewn cadair olwyn, a'i gŵr Jeff, sydd yn gwella o salwch difrifol, wastad yn gwneud cais am y tocynnau rhataf ar gyfer gemau cartref Cymru.

Ond mae'r wefan newydd bellach yn dosbarthu tocynnau drwy dynnu enwau, ac mae'r gefnogwraig o Fargoed yn poeni y gallai hynny olygu eu bod yn cael tocynnau na allen nhw fforddio.

"Mae'n golygu na allai geisio amdanyn nhw achos os dwi'n llwyddiannus ac maen nhw'n penderfynu rhoi rhai o'r tocynnau drud i ni bydd dim digon o arian yn y banc i dalu amdano," meddai.

"Dwi'n teimlo'n ofnadwy achos 'dyn ni'n methu'r gêm genedlaethol a rhywbeth 'dyn ni wrth ei fodd ag e."

Image caption Mae gwefan docynnau Undeb Rygbi Cymru'n gymhleth i'w defnyddio, yn ôl Simon Green

Dywedodd Simon Green, cadeirydd Cynghrair Pobl Anabl Pen-y-bont, fod y wefan newydd yn "eithaf cymhleth" i'w defnyddio.

"Rydw i eisiau gweld mwy o bobl anabl yn gallu gwylio Cymru yn chwarae. Felly dewch 'mlaen, gwnewch bethau'n haws," meddai.

Dywedodd Undeb Rygbi Cymru bod y wefan yn ffordd fwy diogel i gefnogwyr dalu am docynnau, ac y gallai pobl wneud cais ysgrifenedig o hyd yn dweud pa docynnau fyddai fwyaf delfrydol iddyn nhw - er na fyddai modd gwarantu bod rheiny ar gael.

"Fe fyddwn ni'n ystyried o ddifrif y pwyntiau mae Mr a Mrs Gibbs wedi eu codi cyn tymor 2017/18 er mwyn sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth gorau posib i'n cefnogwyr anabl," meddai llefarydd.

Bydd rhaglen X-Ray i'w gweld ar BBC One Wales am 19:30 nos Lun, 30 Ionawr.