Caerdydd yn cynnal trafodaethau Brexit rhwng arweinwyr

theresa may
Image caption Theresa May yn cyrraedd y cyfarfod yng Nghaerdydd fore Llun

Mae Carwyn Jones wedi dweud y gallai llywodraethau Cymru a'r DU ddod i gytundeb ar safbwynt ar Brexit, er bod gwahaniaethau yn parhau ar hyn o bryd.

Fe wnaeth y sylwadau wrth i arweinwyr llywodraethau ar draws Prydain gwrdd yng Nghaerdydd ddydd Llun i drafod y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r Cyd-bwyllgor Gweinidogion yn cynnwys arweinwyr llywodraethau o Gaerdydd, San Steffan, Caeredin a Belfast.

Hon oedd y tro cyntaf i'r cyd-bwyllgor gwrdd y tu allan i Lundain.

Dywedodd Downing Street bod y cyfarfod yn dangos ymrwymiad y Prif Weinidog Theresa May i "gydweithio gyda'r llywodraethau datganoledig i geisio cael Brexit sy'n gweithio i'r DU gyfan".

Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd llefarydd ar ran Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones ei fod wedi "croesawu ymrwymiad cadarn gan y Prif Weinidog na fyddai Brexit yn cael ei ddefnyddio fel esgus i gipio pwerau datganoledig".

Image caption Fe gyrhaeddodd Nicola Sturgeon yn hwyrach na'r disgwyl oherwydd oedi wrth hedfan o Gaeredin i Gaerdydd

Ychwanegodd eu bod hefyd wedi trafod mynediad llawn at y farchnad sengl, a'i "bwysigrwydd i economi Cymru".

"Dyw'r safleoedd ddim yr un peth, ond dydyn nhw ddim yn anghymodadwy ar y pwynt yma," meddai'r llefarydd.

Ychwanegodd Carwyn Jones ei hun yn dilyn y cyfarfod ei fod yn awyddus i glywed mwy am "fanylion" cynlluniau llywodraeth y DU ar Brexit, ac y dylai'r llywodraethau datganoledig fod yn "rhan o'r broses".

Ond dywedodd Gweinidog Brexit Llywodraeth yr Alban, Mike Russell nad oedden nhw "unrhyw le'n agos" at safle ar y cyd â llywodraeth y DU, gan gyhuddo Ms May o beidio â chynnwys y llywodraethau datganoledig yn ei phenderfyniadau.

Ychwanegodd wrth raglen Today ar BBC Radio 4 bod yr "obsesiwn" â mewnfudo yn "gyrru llywodraeth y DU i le peryglus".

'Adeiladol'

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Cairns: Llundain a Chaerdydd yn "cytuno" ar agweddau o Brexit

Roedd gan Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, mwy i ddweud pan ddaeth y siarad i ben, a dywedodd bod Theresa May "yn agosach at farn pobl Cymru nag yw Carwyn Jones mewn perthynas â rheoli mewnfudo".

Cyn y cyfarfod roedd Ms May wedi dweud na fyddai hi a'r arweinwyr datganoledig yn "cytuno ar bopeth".

"Dyw hynny ddim yn golygu y byddwn yn anwybyddu'r trafodaethau sydd eu hangen, ac rwy'n gobeithio y byddwn yn cael trafodaethau adeiladol heddiw," meddai.

"Rydyn ni hefyd wedi cael dyfarniad y Goruchaf Lys a wnaeth hi'n glir bod ein perthynas gyda'r UE yn fater i Lywodraeth y DU a Senedd y DU.

"Ni ddylwn anghofio bod hynny'n golygu y bydd ASau sy'n cynrhychioli pob cymuned yn y DU yn rhan o basio Erthygl 50 trwy'r senedd."

Image caption Roedd Theresa May yng Nghaerdydd ddiwethaf ym mis Gorffennaf, pan wnaeth hi gwrdd â Carwyn Jones

Fe wnaeth y Cyd-bwyllgor Gweinidogion gwrdd ddiwethaf ym mis Hydref, pan ddywedwyd wrth y llywodraethau datganoledig i beidio "tanseilio" trafodaethau Brexit.

Cafodd penderfyniad yr Arlywydd Donald Trump i atal teithwyr o saith gwlad rhag cael mynediad i'r Unol Daleithiau hefyd ei drafod yn y cyfarfod.

Mae Mr Jones wedi beirniadu ymateb Ms May i'r sefyllfa, a dweud y byddai ymweliad gan Mr Trump i Brydain "yn anodd dan yr amgylchiadau presennol".