1,500 o ymosodiadau ar athrawon Cymru pob blwyddyn

Athrawes Image copyright Thinkstock

Mae athrawon a staff ysgolion yng Nghymru yn dioddef dros 1,500 o ymosodiadau corfforol a geiriol gan ddisgyblion bob blwyddyn, yn ôl ffigyrau newydd.

Cafodd undeb NUT Cymru ymateb gan 17 o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru trwy gais rhyddid gwybodaeth.

Mae wyth ymosodiad pob dydd mewn ysgolion yng Nghymru ar gyfartaledd, sy'n "bryder enfawr" medd yr undeb.

Dywedodd llefarydd o un cyngor y gall y ffigyrau fod yn "gamarweiniol" am fod cynghorau â ffyrdd gwahanol o gofnodi digwyddiadau o'r fath.

Profiad athro

Dywedodd un athro, sydd eisiau aros yn ddienw, wrth BBC Cymru ei fod wedi cael ei daro gan ddisgybl wrth geisio dod ag ymladd yn ei ddosbarth i ben.

Mae'r athro, sydd â mwy na 20 mlynedd o brofiad yn y dosbarth, wedi treulio dros chwe mis ar absenoldeb salwch ers y digwyddiad.

"Ges i fy nyrnu yn fy wyneb, roedd o'n ddigwyddiad wirioneddol dreisgar," meddai.

"Roedd o bron fel out of body experience, a 'dach chi'n meddwl 'ydi hyn yn digwydd go iawn?'

"Roeddwn i mewn sioc, roedd pob dim fel pe bai'n digwydd mewn slow motion."

'Annerbyniol'

Dywedodd ysgrifennydd NUT Cymru, David Evans: "Yn amlwg, mae unrhyw ymosodiad corfforol neu eiriol gan ddisgyblion tuag at athrawon neu unrhyw aelod o staff ysgol yn annerbyniol.

"Dyw manylion y cais rhyddid gwybodaeth ddim yn ystyried difrifoldeb yr ymosodiadau, ond wrth gwrs roedden nhw'n ddigon difrifol bod y staff wedi teimlo'r angen i'w hadrodd."

Image copyright Thinkstock

Cyngor Sir Penfro oedd â'r nifer fwyaf o ymosodiadau o bell ffordd - 1,345 dros y tair blynedd diwethaf.

O'r rhain, roedd 1,268 yn gorfforol a 77 ar lafar.

'Camarweiniol'

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Penfro bod awdurdodau lleol gwahanol â ffyrdd gwahanol o adrodd digwyddiadau, ac y gall fod yn gamarweiniol i gymharu ffigyrau gwahanol gynghorau.

Mae'r cyngor wedi gwella eu cofnod o drais corfforol ac ar lafar mewn ysgolion, meddai, gan awgrymu mai dyma'r rheswm y mae mwy o ddigwyddiadau wedi'u cofnodi yn Sir Benfro.

Ychwanegodd hefyd bod nifer o'r ymosodiadau wedi digwydd yn unedau addysg arbenigol yr awdurdod, yn hytrach na mewn ysgolion prif ffrwd.

Fe wnaeth NUT Cymru gwestiynu sut y mae gwahanol awdurdodau yn cofnodi ymosodiadau, gan awgrymu y gallai nifer yr ymosodiadau fod yn llawer uwch mewn gwirionedd.

"Mae'n codi'r cwestiwn, pam nad oes ffordd fwy cyffredinol o fonitro, fyddai'n help i gyflwyno polisïau ac o ran hyfforddiant i leihau'r effaith y gallai gael," meddai Mr Evans.