Stephen Kinnock: 'Angen cefnogi'r mesur i adael yr UE'

Stephen Kinnock

Mae Aelod Seneddol Llafur sy'n disgrifio ei hun fel "cefnogwr brwd o Ewrop" wedi dweud na fydd yn pleidleisio yn erbyn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r Goruchaf Lys wedi dyfarnu bod yn rhaid i ASau bleidleisio dros danio Erthygl 50, fyddai'n dechrau'r broses o adael yr UE.

Fe wnaeth AS arall Llafur, Jo Stevens, ymddiswyddo fel llefarydd y blaid ar Gymru ddydd Gwener, ac mae hi'n bwriadu mynd yn erbyn gorchymyn yr arweinydd Jeremy Corbyn i gefnogi'r mesur.

Ond dywedodd AS Aberafan, Stephen Kinnock y dylai aelodau'r blaid gefnogi'r mesur a dechrau'r broses o adael yr UE.

"Fe wnes i ymgyrchu yn angerddol i aros, ac rwy'n gefnogwr brwd o Ewrop," meddai wrth raglen Sunday Supplement BBC Radio Wales.

"Rydw i'n teimlo y byddai'r DU yn well pe bai'n aros mor agos â phosib at ein partneriaid Ewropeaidd."

Er hyn, fe wnaeth yr ardal y mae Mr Kinnock yn ei gynrychioli - fel rhan o Gastell-nedd Port Talbot - bleidleisio o 56.8% i adael yr UE yn y refferendwm ym mis Mehefin.

'Symud 'mlaen'

Dywedodd ei fod yn parchu safbwynt Ms Stevens, ond ei fod yn credu mai'r peth cywir i'w wneud yw cefnogi'r mesur i adael yr undeb.

Ychwanegodd bod hyn nid yn unig oherwydd bod ei ardal ef wedi pleidleisio dros adael, ond bod y 52% o'r DU gyfan wedi gwneud hefyd.

"Rydyn ni wedi cymryd risg enfawr gyda dyfodol ein gwlad trwy bleidleisio i adael," meddai Mr Kinnock.

"Ond dydyn ni ddim yn gallu mynd yn ôl at y bleidlais nawr, ac felly mae'n rhaid i ni symud 'mlaen."