Dim ffordd i gadeiriau olwyn gael mynediad i orsaf bws

Gorsaf Tonypandy

Mae cyngor wedi cael ei feirniadu ar ôl i orsaf bws gael ei adnewyddu, heb greu ffordd i bobl mewn cadeiriau olwyn gael mynediad iddo.

Fe wnaeth Cyngor Rhondda Cynon Taf wario £80,000 ar yr orsaf newydd yn Nhonypandy, gan godi'r pafin yn y broses i'w gwneud yn haws i bobl ddod oddi ar y bysiau.

Ond ni chafodd unrhyw waith ei wneud i alluogi i bobl mewn cadeiriau olwyn neu sgwteri i gael ar y pafin i ddal bws, neu oddi ar y pafin i'r stryd gyfagos.

Mae BBC Cymru wedi gwneud cais am sylw gan y cyngor.

Dywedodd un o drigolion yr ardal, Wendy Allsop: "Maen nhw wedi ei adnewyddu fel bod gennym ni bafin uwch yma, ond yn anffodus dydyn nhw ddim wedi meddwl sut i gael pobl anabl ar y pafin yn y lle cyntaf.

"Rwy'n 'nabod pobl sydd wedi cael eu heffeithio, pobl sydd â phroblemau gyda'u symudedd.

"Dydyn nhw ddim yn gallu defnyddio'r orsaf am nad ydyn nhw'n gallu cael oddi ar y pafin, hyd yn oed os ydyn nhw wedi pario yn y maes parcio gerllaw."

Dywedodd cynghorydd Tonypandy, Craig Middle y bydd yn codi'r mater gyda'r cyngor.