Protestwyr yn galw i gau gorsaf bŵer glo Aberddawan

Protest

Bu tua 100 o brotestwyr yn gorymdeithio ger gorsaf bŵer glo mwyaf Cymru ddydd Sadwrn yn galw iddo gael ei gau.

Roedd y brotest yn Aberddawan, Bro Morgannwg, hefyd yn galw am fwy o swyddi ym maes ynni adnewyddadwy.

Ym mis Medi, fe wnaeth Llys Cyfiawnder Ewrop ddyfarnu bod yr orsaf wedi bod yn rhyddhau lefelau anghyfreithlon o nwyon gwenwynig i'r amgylchedd.

Dywedodd rheolwyr y safle, RWE eu bod yn buddsoddi £5m mewn technoleg fyddai'n lleihau'r lefelau o ocsidau nitrogen y mae'n eu rhyddhau.

Ychwanegodd llefarydd y byddai'r orsaf hefyd yn gweld gostyngiad yn lefel yr ynni y mae'n ei gynhyrchu eleni i sicrhau y gall barhau i ddarparu trydan ar lefel gystadleuol, wrth gydymffurfio â'i drwydded amgylcheddol.

Ail-hyfforddi staff

Ond dywedodd Alyson Austin o grŵp ymgyrchu United Valleys nad yw'r hyn y mae'r orsaf yn cynnig ei wneud yn ddigon da.

"Mae'n rhaid i ni gyflwyno rhywbeth positif i gymryd lle Aberddawan," meddai.

"Mae'n anochel y bydd Aberddawan yn cau. Gall ynni adnewyddadwy ddarparu miloedd o swyddi."

Galwodd i ail-hyfforddi staff Aberddawan i'w paratoi ar gyfer swyddi ym maes ynni adnewyddadwy.

Fe wnaeth grwpiau Reclaim the Power, Bristol Rising Tide a'r Rhwydwaith Ymgyrchu Glo ymuno yn y brotest.

Dywedodd llefarydd ar ran RWE: "Bydd y cyfuniad o dorri ar ein horiau a lleihau allyriadau yn sicrhau y bydd Gorsaf Bŵer Aberddawan yn gallu darparu'r sicrwydd o gyflenwad trydan i Gymru i mewn i'r 2020au.

"Tra bod Aberddawan yn darparu pont bwysig i weledigaeth y DU ar gyfer dyfodol adnewyddadwy, yn y tymor byr mae'n bartner pwysig i gydbwyso technolegau adnewyddadwy a chadw goleuadau'r genedl ymlaen."